| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOMTEL-AS AS41540

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41540
remarks:    LLC "Universalna Merezheva Kompaniya"
as-name:    KOMTEL-AS
org:      ORG-WUL8-RIPE
import:     from AS15645 accept AS-UAIX
import:     from AS15772 accept AS-WNET
import:     from AS1820 accept AS-WTUC
import:     from AS15821 action pref=100; accept AS15821
import:     from AS29442 action pref=100; accept AS-INETCOM-UA
import:     from AS39622 action pref=100; accept AS39622
import:     from AS29062 action pref=100; accept AS-VOKS
import:     from AS13032 action pref=100; accept AS-UNIV
import:     from AS25092 action pref=100; accept AS25092
import:     from AS8788 action pref=100; accept AS-ADAM-UA
import:     from AS20714 action pref=100; accept AS-MERLINTELECOM AS-UAIX
import:     from AS21384 action pref=100; accept AS-UAWEST
import:     from AS35144 action pref=100; accept AS-DREAM
import:     from AS39299 action pref=100; accept AS39299
import:     from AS34570 action pref=100; accept AS-CSAT
import:     from AS39322 action pref=100; accept AS39322
import:     from AS39071 action pref=100; accept AS39071
import:     from AS41422 action pref=100; accept AS41422
import:     from AS29181 action pref=100; accept AS29181
import:     from AS13249 action pref=100; accept AS13249
import:     from AS29491 action pref=100; accept AS-TERABIT
import:     from AS15821 action pref=100; accept AS15821
import:     from AS41550 action pref=100; accept AS41550
import:     from AS21354 action pref=100; accept AS-S-NET
import:     from AS34190 action pref=100; accept AS-MIC
import:     from AS29693 action pref=100; accept AS29693
import:     from AS21437 action pref=100; accept AS-AVITI
import:     from AS25315 action pref=100; accept AS25315
import:     from AS5593 action pref=100; accept AS5593
import:     from AS35588 action pref=100; accept AS35588
import:     from AS47795 action pref=100; accept AS47795
import:     from AS47722 action pref=100; accept AS47722
import:     from AS41096 action pref=100; accept AS41096
import:     from AS56978 action pref=100; accept AS56978
import:     from AS39512 action pref=100; accept AS39512
import:     from AS196705 action pref=100; accept AS-ARDINVEST
import:     from AS31360 action pref=100; accept AS-UITC
import:     from AS198162 action pref=100; accept AS198162
import:     from AS44526 action pref=100; accept AS-ZTCOM
import:     from AS61117 action pref=100; accept AS61117
import:     from AS47900 action pref=100; accept AS47900
import:     from AS41867 action pref=100; accept AS-GEONIC
import:     from AS51016 action pref=100; accept AS51016
import:     from AS57612 action pref=100; accept AS57612
import:     from AS48440 action pref=100; accept AS48440
import:     from AS25269 action pref=100; accept AS25269
import:     from AS24872 action pref=100; accept AS-MAGNUS
import:     from AS24610 action pref=100; accept AS24610
import:     from AS45045 action pref=100; accept AS45045
import:     from AS44722 action pref=100; accept AS44722
import:     from AS42239 action pref=100; accept AS-FARLINE
import:     from AS199767 action pref=100; accept AS199767
import:     from AS41375 action pref=100; accept AS41375
import:     from AS34355 action pref=100; accept AS34355
import:     from AS198488 action pref=100; accept AS198488
import:     from AS34136 action pref=100; accept AS34136
import:     from AS56716 action pref=100; accept AS-XAT
import:     from AS50856 action pref=100; accept AS50856
import:     from AS210330 action pref=100; accept AS210330
export:     to AS15645 announce AS-KOMTELUA
export:     to AS15772 announce AS-KOMTELUA
export:     to AS1820 announce AS-KOMTELUA
export:     to AS15821 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS29442 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS29062 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS13032 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS25092 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS8788 announce AS-KOMTELUA
export:     to AS20714 announce AS-KOMTELUA
export:     to AS21384 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS39622 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS35144 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS39299 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS34570 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS39322 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS39071 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS41422 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS29181 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS13249 announce AS-KOMTELUA
export:     to AS29491 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS15821 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS41550 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS21354 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS34190 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS29693 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS21437 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS25315 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS5593 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS35588 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS47722 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS41096 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS56978 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS39512 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS196705 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS31360 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS47795 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS198162 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS44526 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS61117 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS47900 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS41867 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS51016 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS57612 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS48440 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS25269 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS24872 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS24610 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS45045 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS44722 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS42239 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS199767 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS41375 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS34355 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS198488 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS34136 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS56716 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS50856 announce AS-KOMTELUA AS-UAIX
export:     to AS210330 announce ANY
admin-c:    WNET2-RIPE
tech-c:     WNET2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2006-09-11T09:33:43Z
last-modified: 2019-06-10T08:14:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WUL8-RIPE
org-name:    Wnet Ukraine LLC
org-type:    LIR
address:    Bohdana Khmelnitskoho 48A
address:    01030
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
admin-c:    WNET2-RIPE
tech-c:     WNET2-RIPE
abuse-c:    AR49727-RIPE
mnt-ref:    WNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2018-12-07T08:48:19Z
last-modified: 2018-12-07T09:05:43Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +380445900800

role:      W NET NOC
address:    Wnet LLC
address:    Bohdana Khmelnitskoho 48A
address:    Kyiv, 01030
address:    Ukraine
phone:     +380 44 5900800
fax-no:     +380 44 2892817
abuse-mailbox: abuse@wnet.ua
remarks:    troubles: http://support.wnet.ua
remarks:    troubles: noc@wnet.ua
admin-c:    ALEX4-RIPE
tech-c:     SK8622-RIPE
tech-c:     VL1900-RIPE
tech-c:     JUK777-RIPE
tech-c:     BAA164-RIPE
tech-c:     PAV555-RIPE
tech-c:     ZS1682-RIPE
nic-hdl:    WNET2-RIPE
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2002-03-21T09:29:44Z
last-modified: 2018-08-15T06:57:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]