| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IFM-AS AS41514

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41514
as-name:    IFM-AS
org:      ORG-IE9-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS41514
import:     from AS5400 accept ANY
export:     to AS5400 announce AS41514
admin-c:    SP5304-RIPE
tech-c:     SP5304-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     IFM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-09-05T16:14:53Z
last-modified: 2018-12-11T12:47:20Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GVNG1-RIPE

organisation:  ORG-IE9-RIPE
org-name:    IFM Electronic GmbH
org-type:    OTHER
address:    Teichstrasse 4, 45127 Essen
phone:     +49 201 2422 168
abuse-c:    AR28064-RIPE
admin-c:    SP5304-RIPE
tech-c:     SP5304-RIPE
mnt-ref:    IFM-MNT
mnt-by:     IFM-MNT
created:    2006-09-05T07:15:25Z
last-modified: 2014-11-17T22:34:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sascha Piech
address:    IFM Electronic GmbH
address:    Teichstrasse 4, 45127 Essen
phone:     +49 201 2422 168
nic-hdl:    SP5304-RIPE
mnt-by:     LNC-MNT
created:    2006-09-04T15:32:34Z
last-modified: 2017-10-30T21:51:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]