| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RUNET_AS AS41500

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41500
as-name:    RUNET_AS
org:      ORG-LR96-RIPE
import:     from AS21127 accept ANY
export:     to AS21127 announce AS41500
import:     from AS24811 accept ANY
export:     to AS24811 announce AS41500
import:     from AS13094 accept ANY
export:     to AS13094 announce AS41500
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS41500
admin-c:    AM42484-RIPE
tech-c:     NK3991-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2017-07-26T13:38:27Z
last-modified: 2020-11-16T17:59:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-LR96-RIPE
org-name:    LLC RUNET
org-type:    OTHER
country:    RU
address:    650903, Kemerovo. Komsomolsky proezd, 7, ap.139
abuse-c:    ACRO8247-RIPE
mnt-ref:    LIDERTELECOM-mnt
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2017-07-18T08:23:28Z
last-modified: 2022-10-31T15:04:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anatoly Manams
address:    650000, Kemerovo, Sovietskiy prospect, house 27 office 524
phone:     +7(3842)764365
nic-hdl:    AM42484-RIPE
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2017-07-18T08:20:22Z
last-modified: 2017-07-18T08:20:22Z
source:     RIPE

person:     Nikita Kozlov
address:    650000, Kemerovo, Sovietskiy prospect, house 27 office 524
phone:     +7(3842)764365
nic-hdl:    NK3991-RIPE
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2017-07-18T08:21:40Z
last-modified: 2017-07-18T08:21:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]