| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RO-TVSAT-AS AS41496

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41496
as-name:    RO-TVSAT-AS
org:      ORG-TSS37-RIPE
import:     from AS41571 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5541 action pref=100; accept ANY
export:     to AS41571 announce ANY
export:     to AS6663 announce AS41496
export:     to AS5541 announce ANY
admin-c:    AN2408-RIPE
tech-c:     AN2408-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RO-TVSAT-MNT
mnt-by:     ro-tvsat-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-09-01T12:21:44Z
last-modified: 2018-09-04T10:18:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TSS37-RIPE
org-name:    TV SAT 2002 SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    str. Crangul Ursului, nr. 4A
address:    125300
address:    Ramnicu Sarat
address:    ROMANIA
phone:     +40 238569898
fax-no:     +40 238565800
admin-c:    AM38318-RIPE
tech-c:     AM38318-RIPE
abuse-c:    AR34008-RIPE
mnt-ref:    ro-tvsat-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ro-tvsat-1-mnt
created:    2015-10-27T14:50:27Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ADRIAN NEAGU
address:    SC TV SAT 2002 SRL
address:    Costieni bl.8 ap.42
address:    Ramnicu Sarat Buzau
phone:     +40-238-569898
fax-no:     +40-238-565800
nic-hdl:    AN2408-RIPE
mnt-by:     RO-TVSAT-MNT
created:    2006-08-03T06:52:38Z
last-modified: 2012-10-03T17:46:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]