| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PKPIK-AS AS41464

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41464
as-name:    PKPIK-AS
org:      ORG-PI20-RIPE
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS41464
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS41464
admin-c:    RI519-RIPE
tech-c:     TS3693-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2006-08-25T11:12:33Z
last-modified: 2020-03-18T07:11:58Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-PI20-RIPE
org-name:    PKP Informatyka Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    PKP Informatyka Spolka z o.o.
address:    Al. Jerozolimskie 140
address:    02-305 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 47-439-50
fax-no:     +48 22 47-439-52
abuse-c:    AC30362-RIPE
admin-c:    RI519-RIPE
admin-c:    TS3693-RIPE
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2006-08-25T08:06:30Z
last-modified: 2016-02-15T16:54:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ryszard Iwanicki
address:    PKP Informatyka spolka z o.o.
address:    Osrodek Informatyki we Wroclawiu
address:    ul. Joannitow 13
address:    50-525 Wroclaw
address:    Poland
phone:     +48 71 717 16 15
nic-hdl:    RI519-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2006-08-25T08:02:54Z
last-modified: 2006-08-25T08:02:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Swist
address:    PKP Informatyka spolka z o.o.
address:    Osrodek Informatyki we Wroclawiu
address:    ul. Joannitow 13
address:    50-525 Wroclaw
address:    Poland
phone:     +48 71 717 16 15
nic-hdl:    TS3693-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2006-08-25T08:03:55Z
last-modified: 2006-08-25T08:03:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]