| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIBIRTELECOM-AS AS41440

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41440
org:      ORG-JR8-RIPE
as-name:    SIBIRTELECOM-AS
descr:     http://www.sibirtelecom.ru
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    -------------------------------------------------------
import:     from AS12389 action pref=300; accept ANY
import:     from AS31133 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-SIBNET
export:     to AS31133 announce AS-SIBNET
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    ROSTELECOM DEPARTMENTS OF SIBIRIA
remarks:    -------------------------------------------------------
import:     from AS5573 action pref=500; accept AS-KRASNET
import:     from AS8382 action pref=500; accept AS-IRTEL
import:     from AS8594 action pref=500; accept AS-OMSKELECOM-SET
import:     from AS12846 action pref=500; accept AS12846 and AS30928
import:     from AS12846 action pref=500; accept AS20977
import:     from AS15759 action pref=500; accept AS-DIN
import:     from AS16054 action pref=500; accept AS-SIBNET
import:     from AS16287 action pref=500; accept AS-KUZBASSNET-SET
import:     from AS38985 action pref=500; accept AS38985
import:     from AS39054 action pref=500; accept AS-STBUR
import:     from AS39407 action pref=500; accept AS39407
import:     from AS42091 action pref=500; accept AS42091
export:     to AS5573 announce ANY
export:     to AS8382 announce ANY
export:     to AS8594 announce ANY
export:     to AS12846 announce ANY
export:     to AS15759 announce ANY
export:     to AS16054 announce ANY
export:     to AS16287 announce ANY
export:     to AS38985 announce ANY
export:     to AS39054 announce ANY
export:     to AS39407 announce ANY
export:     to AS42091 announce ANY
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    -------------------------------------------------------
import:     from AS3216 action pref=1000; accept AS3216 and AS16345
import:     from AS5567 action pref=1000; accept AS5567
import:     from AS8848 action pref=1000; accept AS8848
import:     from AS20490 action pref=1000; accept AS20490
import:     from AS21383 action pref=1000; accept AS21383
import:     from AS21483 action pref=1000; accept AS-SOVINTEL-KRSK
import:     from AS29072 action pref=1000; accept AS-RDTC
import:     from AS29175 action pref=1000; accept AS29175
import:     from AS29407 action pref=1000; accept AS29407
import:     from AS31200 action pref=1000; accept AS-RUNTK-SET
import:     from AS33991 action pref=1000; accept AS33991
import:     from AS34034 action pref=1000; accept AS34034
import:     from AS34879 action pref=1000; accept AS34879
import:     from AS39586 action pref=1000; accept AS39586
import:     from AS39735 action pref=1000; accept AS39735
import:     from AS39811 action pref=1000; accept AS39811
import:     from AS41330 action pref=1000; accept AS41330
import:     from AS41560 action pref=1000; accept AS41560
import:     from AS42192 action pref=1000; accept AS42192
import:     from AS43053 action pref=1000; accept AS43053
import:     from AS43274 action pref=1000; accept AS-TELEOS-1
import:     from AS43677 action pref=1000; accept AS43677
import:     from AS44151 action pref=1000; accept AS44151
import:     from AS44296 action pref=1000; accept AS44296
import:     from AS44436 action pref=1000; accept AS-EFFORTEL-KEM
import:     from AS44587 action pref=1000; accept AS-MEGACOM
import:     from AS44636 action pref=1000; accept AS44636
import:     from AS45023 action pref=1000; accept AS45023
import:     from AS47117 action pref=1000; accept AS47117
import:     from AS47565 action pref=1000; accept AS-LOGICSET
import:     from AS47905 action pref=1000; accept AS47905
import:     from AS48044 action pref=1000; accept AS48044 and AS57827 and AS58105
import:     from AS48055 action pref=1000; accept AS48055
import:     from AS48302 action pref=1000; accept AS48302
import:     from AS48507 action pref=1000; accept AS48507
import:     from AS49118 action pref=1000; accept AS-TEHNOSET
import:     from AS50147 action pref=1000; accept AS50147
import:     from AS50282 action pref=1000; accept AS50282
import:     from AS50427 action pref=1000; accept AS50427
import:     from AS50439 action pref=1000; accept AS50439
import:     from AS50754 action pref=1000; accept AS50754
import:     from AS50787 action pref=1000; accept AS50787
import:     from AS51086 action pref=1000; accept AS51086
import:     from AS51181 action pref=1000; accept AS51181
import:     from AS51838 action pref=1000; accept AS51838
import:     from AS51289 action pref=1000; accept AS51289
import:     from AS51612 action pref=1000; accept AS51612
import:     from AS51809 action pref=1000; accept AS51809
import:     from AS56341 action pref=1000; accept AS56341
import:     from AS56854 action pref=1000; accept AS56854
import:     from AS56970 action pref=1000; accept AS56970
import:     from AS57339 action pref=1000; accept AS57339
import:     from AS57767 action pref=1000; accept AS57767
import:     from AS61133 action pref=1000; accept AS61133
import:     from AS196747 action pref=1000; accept AS196747
import:     from AS196991 action pref=1000; accept AS196991
import:     from AS197292 action pref=1000; accept AS197292
import:     from AS197880 action pref=1000; accept AS197880
import:     from AS198212 action pref=1000; accept AS198212
export:     to AS3216 announce ANY
export:     to AS5567 announce ANY
export:     to AS8848 announce ANY
export:     to AS20490 announce ANY
export:     to AS21383 announce ANY
export:     to AS21483 announce ANY
export:     to AS29072 announce ANY
export:     to AS29175 announce ANY
export:     to AS29407 announce ANY
export:     to AS31200 announce ANY
export:     to AS33991 announce ANY
export:     to AS34034 announce ANY
export:     to AS34879 announce ANY
export:     to AS39586 announce ANY
export:     to AS39735 announce ANY
export:     to AS39811 announce ANY
export:     to AS41330 announce ANY
export:     to AS41560 announce ANY
export:     to AS42192 announce ANY
export:     to AS43053 announce ANY
export:     to AS43274 announce ANY
export:     to AS43677 announce ANY
export:     to AS44151 announce ANY
export:     to AS44296 announce ANY
export:     to AS44436 announce ANY
export:     to AS44587 announce ANY
export:     to AS44636 announce ANY
export:     to AS45023 announce ANY
export:     to AS47117 announce ANY
export:     to AS47565 announce ANY
export:     to AS47905 announce ANY
export:     to AS48044 announce ANY
export:     to AS48055 announce ANY
export:     to AS48302 announce ANY
export:     to AS48507 announce ANY
export:     to AS49118 announce ANY
export:     to AS50147 announce ANY
export:     to AS50282 announce ANY
export:     to AS50427 announce ANY
export:     to AS50439 announce ANY
export:     to AS50754 announce ANY
export:     to AS50787 announce ANY
export:     to AS51086 announce ANY
export:     to AS51181 announce ANY
export:     to AS51289 announce ANY
export:     to AS51612 announce ANY
export:     to AS51809 announce ANY
export:     to AS51838 announce ANY
export:     to AS56341 announce ANY
export:     to AS56854 announce ANY
export:     to AS56970 announce ANY
export:     to AS57339 announce ANY
export:     to AS57767 announce ANY
export:     to AS61133 announce ANY
export:     to AS196747 announce ANY
export:     to AS196991 announce ANY
export:     to AS197292 announce ANY
export:     to AS197880 announce ANY
export:     to AS198212 announce ANY
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Peering
remarks:    -------------------------------------------------------
import:     from AS2854 action pref=450; accept AS2854
import:     from AS6854 action pref=450; accept AS6854
import:     from AS30922 action pref=450; accept AS30922 AS43318
import:     from AS31643 action pref=450; accept AS-IMASTER-SET
import:     from AS35389 action pref=450; accept AS35389
import:     from AS42995 action pref=450; accept AS42995
import:     from AS44636 action pref=450; accept AS44636
import:     from AS47246 action pref=450; accept AS47246
export:     to AS2854 announce AS-SIBNET
export:     to AS6854 announce AS-SIBNET
export:     to AS30922 announce AS-SIBNET
export:     to AS31643 announce AS-SIBNET
export:     to AS35389 announce AS-SIBNET
export:     to AS42995 announce AS-SIBNET
export:     to AS44636 announce AS-SIBNET
export:     to AS47246 announce AS-SIBNET
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    NSK-IX (Novosibirsk Internet Exchange Point)
remarks:    AS41440 at 193.232.87.43
remarks:    -------------------------------------------------------
import:     from AS3216 193.232.87.80 action pref=450; accept AS3216
import:     from AS3267 193.232.87.52 action pref=450; accept AS3267
import:     from AS5387 193.232.87.38 action pref=450; accept AS5387
import:     from AS8410 193.232.87.55 action pref=450; accept AS8410
import:     from AS8711 193.232.87.39 action pref=450; accept AS8711
import:     from AS9107 193.232.87.37 action pref=450; accept AS9107
import:     from AS13238 193.232.87.42 action pref=450; accept AS13238
import:     from AS20803 193.232.87.48 action pref=450; accept AS20803
import:     from AS31738 193.232.87.36 action pref=450; accept AS31738 AS29147
import:     from AS34757 193.232.87.61 action pref=450; accept AS34757
import:     from AS41024 193.232.87.57 action pref=450; accept AS41024
import:     from AS41787 193.232.87.63 action pref=450; accept AS41787
import:     from AS43478 193.232.87.73 action pref=450; accept AS43478
import:     from AS44310 193.232.87.32 action pref=450; accept AS44310
import:     from AS48100 193.232.87.76 action pref=450; accept AS48100
export:     to AS3216 announce AS-SIBNET
export:     to AS3267 announce AS-SIBNET
export:     to AS5387 announce AS-SIBNET
export:     to AS8410 announce AS-SIBNET
export:     to AS8711 announce AS-SIBNET
export:     to AS9107 announce AS-SIBNET
export:     to AS13238 announce AS-SIBNET
export:     to AS20803 announce AS-SIBNET
export:     to AS31738 announce AS-SIBNET
export:     to AS34757 announce AS-SIBNET
export:     to AS41024 announce AS-SIBNET
export:     to AS41787 announce AS-SIBNET
export:     to AS43478 announce AS-SIBNET
export:     to AS44310 announce AS-SIBNET
export:     to AS48100 announce AS-SIBNET
remarks:    +===============================================
remarks:    | BGP COMMUNITIES
remarks:    +===============================================
remarks:    | Communities for prefix classification
remarks:    +------------------------------------------------------
remarks:    | All inbound prefixes are marked with BGP communities
remarks:    | which describe their source.
remarks:    | This format is 41440:1SNN where the fields are:
remarks:    |
remarks:    | S - source of the prefix:
remarks:    |
remarks:    | 1 - Customers
remarks:    | 2 - Upstreams
remarks:    | 5 - Sibirtelecom Departments
remarks:    |
remarks:    | NN - Upstream, customer, Sibirtelecom number:
remarks:    |
remarks:    | Customers:
remarks:    | 01 - Static routes from AS41440
remarks:    | allocations
remarks:    | 02 - BGP with Sibirtelecom Access
remarks:    | 03 - BGP with Global Internet Access
remarks:    | Upstreams:
remarks:    | 03 - Megafon (AS31133)
remarks:    | 04 - Rostelecom (AS12389)
remarks:    | Sibirtelecom:
remarks:    | 00 - MS Sibirtelecom
remarks:    | 01 - Novosibirsk
remarks:    | 02 - Barnaul
remarks:    | 03 - Kemerovo
remarks:    | 04 - Novokuznetsk
remarks:    | 05 - Tomsk
remarks:    | 06 - Krasnoyarsk
remarks:    | 07 - Omsk
remarks:    | 08 - Irkutsk
remarks:    | 09 - Abakan
remarks:    | 10 - Gornoaltaysk
remarks:    | 11 - Ulan-Ude
remarks:    | 12 - Chita
remarks:    |
remarks:    +------------------------------------------------------
remarks:    | Communities for local preference and prefix control
remarks:    +------------------------------------------------------
remarks:    | There are two predetermined BGP community types which
remarks:    | customers may use:
remarks:    | 1 - To change default Local Preference.
remarks:    | 2 - To prepend prefix path with additional
remarks:    | AS hops or deny it announcement to any
remarks:    | Upstreams.
remarks:    |
remarks:    | Default Local Preference are:
remarks:    | 300 - Upstream
remarks:    | 500 - Sibirtelecom Deparment
remarks:    | 1000 - Customer
remarks:    |
remarks:    | - To change the default Local Preference for prefix use
remarks:    | 41440:2PQR, where PQR is value of Local preference:
remarks:    | 100 - Full Backup Route
remarks:    | 350 - Sibirtelecom Backup
remarks:    | 950 - Customer Backup
remarks:    |
remarks:    | - To prepend or deny prefix use 41440:DNNA, where:
remarks:    |
remarks:    | D - destination of the prepend or deny action:
remarks:    |
remarks:    | 3 - Upstreams
remarks:    | 6 - Sibirtelecom
remarks:    | 9 - Upstreams,Sibirtelecom
remarks:    |
remarks:    | NN - Upstream or Sibirtelecom number:
remarks:    |
remarks:    | Upstreams:
remarks:    | 03 - Megafon (AS31133)
remarks:    | 04 - Rostelecom (AS12389)
remarks:    | 99 - All Upstreams
remarks:    | Sibirtelecom:
remarks:    | 00 - MS Sibirtelecom
remarks:    | 01 - Novosibirsk
remarks:    | 02 - Barnaul
remarks:    | 03 - Kemerovo
remarks:    | 04 - Novokuznetsk
remarks:    | 05 - Tomsk
remarks:    | 06 - Krasnoyarsk
remarks:    | 07 - Omsk
remarks:    | 08 - Irkutsk
remarks:    | 09 - Abakan
remarks:    | 10 - Gornoaltaysk
remarks:    | 11 - Ulan-Ude
remarks:    | 12 - Chita
remarks:    | 99 - All Sibirtelecom
remarks:    | Upstreams,Sibirtelecom:
remarks:    | 99 - All Upstreams,Sibirtelecom
remarks:    |
remarks:    | A - action:
remarks:    |
remarks:    | 0 - don't announce prefix
remarks:    | 1 - announce with one prepend
remarks:    | 2 - announce with two times prepend
remarks:    | 3 - announce with three times prepend
remarks:    | 4 - announce with four times prepend
remarks:    | 5 - announce with five times prepend
remarks:    |
remarks:    +============================================
remarks:    | We filter inbound prefixes longer than /24
remarks:    +============================================
remarks:
admin-c:    DN216-RIPE
tech-c:     DN216-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     MP271-RIPE
mnt-by:     NSOELSV-NCC
created:    2006-08-21T14:02:30Z
last-modified: 2021-11-23T07:21:06Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JR8-RIPE
org-name:    PJSC Rostelecom
country:    RU
org-type:    LIR
address:    14 A, Sinopskaya nabereznaya
address:    191167
address:    S.Peterburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 499 999-82-83
fax-no:     +74999953619
admin-c:    RTNC-RIPE
admin-c:    EP6706-RIPE
admin-c:    OO1522-RIPE
admin-c:    NM7547-RIPE
admin-c:    AA728-RIPE
admin-c:    SVS153-RIPE
admin-c:    ASV77-RIPE
admin-c:    RVP-RIPE
admin-c:    VEV57-RIPE
admin-c:    TR4627-RIPE
admin-c:    TL4565-RIPE
admin-c:    AVB77-RIPE
admin-c:    DN216-RIPE
admin-c:    DA2353-RIPE
admin-c:    ANK2555-RIPE
admin-c:    IS111-RIPE
admin-c:    VE128-RIPE
admin-c:    SS216-RIPE
abuse-c:    RTNC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ROSTELECOM-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ROSTELECOM-MNT
created:    2005-03-22T11:11:20Z
last-modified: 2022-04-25T07:34:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Nesterenko
address:    JSC Rostelecom
address:    ulisa Ordzhonikidze, 18, off.732
address:    Novosibirsk, RU-630099,
address:    Russia
phone:     +7 383 222-3041
fax-no:     +7 383 222-4413
nic-hdl:    DN216-RIPE
mnt-by:     AS8691-MNT
mnt-by:     NSOELSV-NCC
mnt-by:     ROSTELECOM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2012-11-08T06:18:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maxim Panchekhin
address:    ROSTELECOM,
address:    18, Ordzhonikidze str.,
address:    Novosibirsk, RU-630099,
address:    Russia
phone:     +7 383 2222-734
fax-no:     +7 383 222-4413
mnt-by:     AS8691-MNT
mnt-by:     NSOELSV-NCC
mnt-by:     ROSTELECOM-MNT
nic-hdl:    MP271-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2014-12-24T10:53:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]