| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.175.15 (lg) / ec2-3-235-175-15.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:af0f::3eb:af0f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CloudWebManage-EU AS41436

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41436
as-name:    CloudWebManage-EU
org:      ORG-KI35-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS41436
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS43350 announce AS41436
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS41436
admin-c:    CWM7-RIPE
tech-c:     CWM7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OMC-IL-MNT
mnt-by:     CloudWebManage-MNT
created:    2015-08-11T06:53:47Z
last-modified: 2018-10-04T07:36:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KI35-RIPE
org-name:    Kamatera Inc
country:    US
org-type:    LIR
address:    315 Madison Ave
address:    10017
address:    New York City
address:    UNITED STATES
phone:     +1 (212) 738-9657
admin-c:    CWM7-RIPE
tech-c:     CWM7-RIPE
abuse-c:    CWM7-RIPE
mnt-ref:    CloudWebManage-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CloudWebManage-MNT
created:    2016-09-08T10:22:14Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Cloud Web Manage
admin-c:    YA57445-RIPE
tech-c:     YA57445-RIPE
address:    15 Madison Ave., New York City, New York, USA
nic-hdl:    CWM7-RIPE
mnt-by:     CloudWebManage-MNT
created:    2016-08-23T19:39:53Z
last-modified: 2019-12-01T17:59:28Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@cloudwm.com
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]