| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.143.239 (lg) / ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:8fef::355:8fef (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-KOMAN-AS AS41385

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41385
as-name:    PL-KOMAN-AS
org:      ORG-KNPP1-RIPE
import:     from AS8364 accept ANY
export:     to AS8364 announce AS41385
import:     from AS13110 accept ANY
export:     to AS13110 announce AS41385
import:     from AS42739 accept ANY
export:     to AS42739 announce AS41385
admin-c:    KNOD1-RIPE
tech-c:     KNOD1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-miastokonin-1-mnt
created:    2006-08-07T12:16:09Z
last-modified: 2018-09-04T10:17:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KNPP1-RIPE
org-name:    KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
org-type:    LIR
address:    Plac Wolnosci 1
address:    62-500
address:    Konin
address:    POLAND
admin-c:    KNOD1-RIPE
tech-c:     KNOD1-RIPE
abuse-c:    AR39132-RIPE
mnt-ref:    pl-miastokonin-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-miastokonin-1-mnt
created:    2017-02-01T10:45:12Z
last-modified: 2017-02-14T13:06:47Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48 63 2401296

role:      KOMAN - Network Operations Department
address:    KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
address:    Plac Wolnosci 1
address:    62-500
address:    Konin
address:    POLAND
admin-c:    AS38800-RIPE
tech-c:     AS38800-RIPE
abuse-mailbox: abuse@konin.um.gov.pl
nic-hdl:    KNOD1-RIPE
mnt-by:     pl-miastokonin-1-mnt
created:    2017-02-14T11:58:55Z
last-modified: 2017-03-15T19:29:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]