| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TOPIX-PDI-AS AS41364

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41364
as-name:    TOPIX-PDI-AS
descr:     Consorzio Topix - Torino e Piemonte Exchange Point
org:      ORG-CTIT2-RIPE
import:     from AS2594 accept any
import:     from AS25309 accept AS25309
import:     from AS26415 accept AS26415
import:     from AS39926 accept AS39926
import:     from AS13060 accept AS13060
export:     to AS12779 announce AS41364:AS-PDIMEMBERS
export:     to AS3257 announce AS41364:AS-PDIMEMBERS
export:     to AS3356 announce AS41364:AS-PDIMEMBERS
export:     to AS6939 announce AS41364:AS-PDIMEMBERS
admin-c:    GR5326-RIPE
tech-c:     GR5326-RIPE
status:     ASSIGNED
remarks:    Created 20060803
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TOPIX-MNT
created:    2006-08-03T10:03:22Z
last-modified: 2021-06-23T12:32:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CTIT2-RIPE
org-name:    CONSORZIO TOP IX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT CC
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Maria Vittoria 38
address:    10123
address:    Torino
address:    ITALY
phone:     +390118390191
fax-no:     +390118802619
abuse-c:    AC32171-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TOPIX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TOPIX-MNT
created:    2014-10-23T13:43:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:27:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gabriele Rocca
address:    Via Maria Vittoria 38 - 10123 Torino, Italy
phone:     +39(011)8390191
nic-hdl:    GR5326-RIPE
created:    2010-06-14T08:26:03Z
last-modified: 2016-07-07T09:55:37Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     TOPIX-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]