| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SMGR-AS AS41356

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41356
as-name:    SMGR-AS
org:      ORG-SMwG1-RIPE
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35686 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20804 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS41356
export:     to AS35686 announce AS41356
export:     to AS20804 announce AS41356
admin-c:    SR3572-RIPE
tech-c:     SR3572-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ADMIN_SMGR
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-07-31T13:06:07Z
last-modified: 2024-01-17T08:31:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SMWG1-RIPE
org-name:    Spoldzielnia Mieszkaniowa w Grudziadzu
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Moniuszki 13
address:    86-300
address:    Grudziadz
address:    POLAND
phone:     +48 56 6632040
admin-c:    JC3115-RIPE
admin-c:    LZ671-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ADMIN-SMGR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ADMIN_SMGR
abuse-c:    SR3572-RIPE
created:    2006-06-08T11:36:52Z
last-modified: 2024-01-17T07:35:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SMGR ROLE
address:    86-300 Grudziadz
address:    ul. Moniuszki 13
admin-c:    JC3115-RIPE
tech-c:     PS6717-RIPE
nic-hdl:    SR3572-RIPE
abuse-mailbox: abuse@smgr.pl
created:    2006-07-19T14:01:03Z
last-modified: 2021-07-21T07:07:42Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-SMGR
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]