| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLOUD-ADVICE AS41332

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41332
as-name:    CLOUD-ADVICE
org:      ORG-CAS27-RIPE
import:     from AS39180 accept ANY
export:     to AS39180 announce AS-CLOUD-ADVICE
import:     from AS30781 accept ANY
export:     to AS30781 announce AS-CLOUD-ADVICE
admin-c:    CA9415-RIPE
tech-c:     CA9415-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CLOUD-ADVICE
created:    2019-10-28T11:01:06Z
last-modified: 2021-09-23T18:51:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CAS27-RIPE
org-name:    CLOUD ADVICE SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    3 CHEMIN DE L'INDUSTRIE
address:    69570
address:    DARDILLY
address:    FRANCE
phone:     +33437503610
admin-c:    CA9415-RIPE
tech-c:     CA9415-RIPE
abuse-c:    AR56358-RIPE
mnt-ref:    CLOUD-ADVICE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CLOUD-ADVICE
created:    2019-10-25T09:10:19Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     CLOUD ADVICE
address:    3 Chemin de l'industrie
address:    69570 DARDILLY
phone:     +33 4 37 50 36 10
nic-hdl:    CA9415-RIPE
mnt-by:     CLOUD-ADVICE
created:    2019-10-28T16:07:42Z
last-modified: 2019-10-28T16:57:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]