| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CHID-AS AS41320

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41320
as-name:    CHID-AS
org:      ORG-CHID1-RIPE
remarks:
remarks:    IPv4
remarks:
import:     from AS51903 accept ANY
export:     to AS51903 announce ANY
import:     from AS35297 accept ANY
export:     to AS35297 announce AS-WEARENET
remarks:
remarks:    Customers
remarks:
import:     from AS35325 accept AS35325
export:     to AS35325 announce ANY
import:     from AS57031 accept AS57031
export:     to AS57031 announce ANY
import:     from AS29062 accept AS-VOKS
export:     to AS29062 announce ANY
remarks:
remarks:
admin-c:    WEAR1-RIPE
tech-c:     WEAR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WEARENET
created:    2006-07-24T11:51:46Z
last-modified: 2019-09-30T10:52:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SL665-RIPE

organisation:  ORG-CHID1-RIPE
org-name:    "Schid-Service" Ltd
org-type:    OTHER
address:    Plehanovskaya 2
address:    Kharkiv, Ukraine
abuse-c:    AR39768-RIPE
mnt-ref:    MNT-WEARENET
mnt-by:     MNT-WEARENET
created:    2006-07-11T16:22:33Z
last-modified: 2017-03-29T09:32:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WeAreNet NOC Role
address:    2/5, Plekhanovskaya Str., Office 2
address:    Kharkov Ukraine 61001
phone:     +380 57 7048111
nic-hdl:    WEAR1-RIPE
mnt-by:     MNT-WEARENET
created:    2015-12-24T13:29:48Z
last-modified: 2015-12-24T13:29:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]