| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOFTPRO2-AS AS41319

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41319
as-name:    SOFTPRO2-AS
org:      ORG-SPSO1-RIPE
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3257 announce AS41319
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS41319
import:     from AS50607 action pref=320; accept ANY
export:     to AS50607 announce AS41319
admin-c:    BD1468-RIPE
tech-c:     BD1468-RIPE
remarks:    ASSIGNED
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SOFTPRO2-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-07-24T09:31:10Z
last-modified: 2023-06-06T11:10:04Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-SPSO1-RIPE
org-name:    SOFT PRO 2 Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    SOFT PRO 2 Sp. z o.o.
address:    Czarna 8
address:    41-200 Sosnowiec
address:    POLAND
admin-c:    BD1468-RIPE
abuse-c:    AR19054-RIPE
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-ref:    SOFTPRO2-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     SOFTPRO2-MNT
created:    2011-02-15T14:24:47Z
last-modified: 2023-06-06T11:08:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartlomiej Dziewaltowski
address:    Soft Pro 2 Sp. z o.o.
address:    ul. Czarna 8
address:    41-200 Sosnowiec
address:    POLAND
phone:     +48321001000
nic-hdl:    BD1468-RIPE
mnt-by:     SOFTPRO2-MNT
created:    2006-05-04T09:00:06Z
last-modified: 2023-06-06T11:10:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]