| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CSIT-AS AS41311

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41311
as-name:    CSIT-AS
remarks:    Telecenter
import:     from AS50928 accept ANY
export:     to AS50928 announce AS-CSIT
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS-CSIT
import:     from AS50427 accept AS50427
export:     to AS50427 announce AS-CSIT
import:     from AS51086 accept AS51086
export:     to AS51086 announce AS-CSIT
import:     from AS51612 accept AS51612
export:     to AS51612 announce AS-CSIT
import:     from AS34111 accept AS34111
export:     to AS34111 announce ANY
export:     to AS13094 announce AS-CSIT
import:     from AS13094 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-CSIT
org:      ORG-OJSC4-RIPE
admin-c:    EL2071-RIPE
admin-c:    AS10456-RIPE
tech-c:     EL2071-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     AS10456-RIPE
mnt-by:     CSIT-MNT
created:    2006-07-21T09:45:56Z
last-modified: 2019-10-03T03:42:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OJSC4-RIPE
org-name:    Center of Connection, Informatic and Telecommunication LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Schetinkina 59
address:    655017
address:    Abakan
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 3902 297007
fax-no:     +7 3902 297001
abuse-c:    AR16614-RIPE
admin-c:    EL2071-RIPE
admin-c:    AS10456-RIPE
mnt-ref:    CSIT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CSIT-MNT
created:    2006-07-17T13:25:41Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Speransky
address:    59 Schetinkina str
address:    Abakan 655017
address:    Russia
phone:     +7 390 229 7472
phone:     +7 390 224 5972
fax-no:     +7 390 229 7001
nic-hdl:    AS10456-RIPE
mnt-by:     CSIT-MNT
created:    2006-06-05T11:27:06Z
last-modified: 2006-08-14T02:40:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Evgeny Larionov
address:    59 Schetinkina ul.
address:    Abakan 655017
address:    Russia
phone:     +7 390 229 7411
phone:     +7 390 224 5972
fax-no:     +7 390 229 7001
nic-hdl:    EL2071-RIPE
mnt-by:     CSIT-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2006-08-14T02:38:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]