| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MART-AS AS41302

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41302
as-name:    MART-AS
org:      ORG-LLCM2-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-KVS
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-KVS
import:     from AS59549 accept AS-59549
export:     to AS59549 announce ANY
admin-c:    AS1817-RIPE
admin-c:    OB1812-RIPE
tech-c:     SK823-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MART-MNT
created:    2006-07-19T13:35:01Z
last-modified: 2020-12-21T09:25:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LLCM2-RIPE
org-name:    KVS Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Botvina Str. 17a
address:    182113
address:    VELIKIE LUKI (Pskov region)
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 81153 45050
phone:     +7 81153 45002
phone:     +7 81153 45055
fax-no:     +7 81153 45001
abuse-c:    AR16778-RIPE
admin-c:    AS1817-RIPE
admin-c:    OB1812-RIPE
tech-c:     SK823-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MART-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MART-MNT
created:    2006-07-19T10:16:16Z
last-modified: 2023-12-19T12:23:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kozlov Sergey
address:    KVS Ltd.
address:    Botvina 17a STR.
address:    182113, Velikie Luki
address:    Russia
phone:     +7 81153 69000
fax-no:     +7 81153 69000
nic-hdl:    AS1817-RIPE
mnt-by:     MART-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2023-09-19T10:16:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anastasiia Timofeeva
address:    KVS Ltd.
address:    Botvina 17a
address:    182113, Velikie Luki
address:    Russia
phone:     +7 81153 69000
fax-no:     +7 81153 69000
nic-hdl:    OB1812-RIPE
mnt-by:     MART-MNT
created:    2009-03-19T16:44:56Z
last-modified: 2023-09-19T10:42:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergei Kozlov
address:    KVS Ltd.
address:    Botvina, 17a
address:    182113, Velikie Luki
address:    Russia
phone:     +7 81153 69000
fax-no:     +7 81153 69000
nic-hdl:    SK823-RIPE
mnt-by:     MART-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-07-10T06:43:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]