| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LSYPL-AS AS41299

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41299
as-name:    LSYPL-AS
org:      ORG-LSPS1-RIPE
import:     from AS12968 accept ANY
export:     to AS12968 announce AS41299
import:     from AS12831 accept ANY
export:     to AS12831 announce AS41299
admin-c:    TL4004-RIPE
tech-c:     TL4004-RIPE
tech-c:     AM43696-RIPE
tech-c:     SG15655-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LSYP-MNT
created:    2006-07-19T12:36:01Z
last-modified: 2018-09-04T10:17:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TUoG1-RIPE

organisation:  ORG-LSPS1-RIPE
org-name:    Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Aleja Grunwaldzka 415
address:    80-309 Gdansk
phone:     +48 58 3265 400
fax-no:     +48 58 3265 599
abuse-c:    LAH20-RIPE
admin-c:    TL4004-RIPE
tech-c:     TL4004-RIPE
tech-c:     AM43696-RIPE
tech-c:     SG15655-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     LSYP-MNT
created:    2005-12-14T10:11:16Z
last-modified: 2018-03-27T09:56:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arkadiusz Moskwa
address:    Lufthansa Systems Poland
address:    Aleja Grunwaldzka 415
address:    80-309 Gdansk
phone:     +48 58 770 8075
nic-hdl:    AM43696-RIPE
mnt-by:     LSYP-MNT
created:    2018-03-27T09:52:28Z
last-modified: 2018-03-27T09:52:28Z
source:     RIPE

person:     Slawomir Glabski
address:    Lufthansa Systems Poland
address:    Aleja Grunwaldzka 415
address:    80-309 Gdansk
phone:     +48 58 3265699
nic-hdl:    SG15655-RIPE
mnt-by:     LSYP-MNT
created:    2018-03-27T09:50:42Z
last-modified: 2018-03-27T09:50:42Z
source:     RIPE

person:     Tomasz Lacina
address:    Lufthansa Systems Poland
address:    Aleja Grunwaldzka 415
address:    80-309 Gdansk
phone:     +48 58 3265480
nic-hdl:    TL4004-RIPE
mnt-by:     LSYP-MNT
created:    2014-03-25T13:35:48Z
last-modified: 2018-03-27T09:04:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]