| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MOSELLE-TELECOM-AS AS41272

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41272
as-name:    MOSELLE-TELECOM-AS
remarks:    Delegation de Service Public
org:      ORG-MT18-RIPE
import:     from AS15557 action pref=100; accept AS-LDCOMNET
import:     from AS35238 action pref= 900; accept AS35238
import:     from AS42487 action pref= 900; accept AS42487
import:     from AS48179 action pref= 900; accept AS-VOIRONNAIS-NETWORK
export:     to AS15557 announce AS-MOSELLE-TELECOM
export:     to AS35238 announce AS-MOSELLE-TELECOM
export:     to AS42487 announce AS-MOSELLE-TELECOM
export:     to AS48179 announce AS-MOSELLE-TELECOM
admin-c:    LD699-RIPE
tech-c:     LDC76-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MOSELLE-TELECOM-MNT
created:    2006-07-13T08:33:32Z
last-modified: 2018-09-04T10:17:19Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SCS43-RIPE

organisation:  ORG-MT18-RIPE
org-name:    MOSELLE TELECOM
org-type:    OTHER
address:    MOSELLE TELECOM SFR Immeuble Quai Ouest QUAI DU POINT DU JOUR 40-42 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
phone:     +33 1 70 18 52 00
fax-no:     +33 1 70 18 11 61
fax-no:     +33 1 70 18 19 07
abuse-c:    AC31942-RIPE
admin-c:    JP3172-RIPE
admin-c:    LD699-RIPE
admin-c:    XC66-RIPE
mnt-ref:    MOSELLE-TELECOM-MNT
mnt-by:     MOSELLE-TELECOM-MNT
created:    2006-06-29T10:11:05Z
last-modified: 2017-11-23T10:46:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SFR Legal Contact
address:    Campus SFR
address:    12 rue Jean-Philippe Rameau
address:    CS 80001
address:    93634 La-Plaine-Saint-Denis Cedex
address:    France
phone:     +33 1 70 18 52 00
admin-c:    LDC76-RIPE
admin-c:    HS10001-RIPE
tech-c:     KS11079-RIPE
tech-c:     HS10001-RIPE
nic-hdl:    LD699-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gaoland.net
mnt-by:     LDCOM-MNT
created:    2003-10-23T09:15:54Z
last-modified: 2020-08-05T13:32:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SFR Tech Contact (formerly Neuf Cegetel / LDCOM Networks)
address:    SFR
address:    CAMPUS SFR
address:    16 rue du General Alain de Boissieu
address:    CS 68217
address:    75741 PARIS CEDEX 15
address:    France
phone:     +33 1 85 06 00 00
admin-c:    LD699-RIPE
admin-c:    LM5867-RIPE
admin-c:    HS10001-RIPE
tech-c:     DG1056-RIPE
tech-c:     KS11079-RIPE
nic-hdl:    LDC76-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gaoland.net
mnt-by:     LDCOM-MNT
created:    2001-12-20T14:34:14Z
last-modified: 2020-08-05T13:35:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]