| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GOOGLE-IT-RO-ISP AS41264

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41264
as-name:    GOOGLE-IT-RO-ISP
org:      ORG-GSG10-RIPE
admin-c:    GOOG2-RIPE
tech-c:     GOOG2-RIPE
status:     ASSIGNED
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to AS-ANY announce AS41264
mnt-by:     MNT-GOOG-CORP
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-07-12T09:55:40Z
last-modified: 2018-09-04T10:17:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GSG10-RIPE
org-name:    Google Switzerland GmbH
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Brandschenkestrasse 110
address:    Zurich
address:    8002
address:    SWITZERLAND
phone:     +41446681800
fax-no:     +41446681818
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-GOOG-CORP
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GOOG-CORP
tech-c:     GOOG2-RIPE
admin-c:    GOOG2-RIPE
admin-c:    GOOG-RIPE
abuse-c:    GOOG2-RIPE
created:    2013-04-02T14:55:18Z
last-modified: 2022-09-16T12:00:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Google Corp Network
address:    Brandschenkestrasse 110, Zurich 8002, Switzerland
admin-c:    JS14297-RIPE
admin-c:    GK3629-RIPE
nic-hdl:    GOOG2-RIPE
mnt-by:     MNT-GOOG-CORP
abuse-mailbox: ripe-contact@google.com
created:    2013-04-22T16:26:04Z
last-modified: 2013-06-03T15:33:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]