| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CPM-LTD-AS AS41223

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41223
as-name:    CPM-LTD-AS
org:      ORG-CL96-RIPE
import:     from AS29226 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6854 action pref=100; accept ANY
export:     to AS29226 announce AS41223
export:     to AS6854 announce AS41223
admin-c:    IP1932-RIPE
tech-c:     EC5031-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-CPM-LTD
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-07-15T12:55:28Z
last-modified: 2019-06-07T14:00:39Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NA41-RIPE

organisation:  ORG-CL96-RIPE
org-name:    CPM Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Russia, Moscow, Kolskaya Str., 10
tech-c:     EC5031-RIPE
abuse-c:    AR21506-RIPE
mnt-ref:    MNT-CPM-LTD
mnt-by:     MNT-CPM-LTD
created:    2008-07-14T07:17:30Z
last-modified: 2014-07-22T12:48:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Evgeniy Chupriyanov
address:    Butyrsky wal, 32-89
phone:     +79853646851
nic-hdl:    EC5031-RIPE
mnt-by:     EvgeniyChupriyanov
created:    2011-06-21T14:19:18Z
last-modified: 2011-06-21T14:19:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Igor Ponamarev
address:    Kol'skaya, 10
address:    Moscow
address:    129329
phone:     +74956471080
nic-hdl:    IP1932-RIPE
mnt-by:     IP70984-MNT
created:    2011-06-21T14:25:07Z
last-modified: 2011-06-21T14:25:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]