| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  United-Telecom-HU-AS AS41206

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41206
as-name:    United-Telecom-HU-AS
org:      ORG-UTZM1-RIPE
remarks:    ------ IPv4 ------
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-UNITEDTELECOM
import:     from AS5507 action pref=110; accept ANY
export:     to AS5507 announce AS-UNITEDTELECOM
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-UNITEDTELECOM
remarks:
import:     from AS50261 action pref=150; accept AS-ACENET
export:     to AS50261 announce ANY
import:     from AS57389 action pref=150; accept AS-ZNETTELEKOM
export:     to AS57389 announce ANY
import:     from AS24822 action pref=150; accept AS-OPTICON
export:     to AS24822 announce ANY
remarks:
remarks:    ------ IPv6 ------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-UNITEDTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5507 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5507 announce AS-UNITEDTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-UNITEDTELECOM
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50261 accept AS-ACENET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50261 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57389 accept AS-ZNETTELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57389 announce ANY
remarks:
admin-c:    UTZ1-RIPE
tech-c:     UTZ1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     hu-unitedtelecom-1-mnt
created:    2017-08-28T16:52:50Z
last-modified: 2019-01-16T18:18:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UTZM1-RIPE
org-name:    United Telecom Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Zay utca 3.
address:    1037
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +36 1 776 6700
admin-c:    UTZ1-RIPE
tech-c:     UTZ1-RIPE
abuse-c:    AR42843-RIPE
mnt-ref:    hu-unitedtelecom-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     hu-unitedtelecom-1-mnt
created:    2017-08-28T07:09:07Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     United Telecom Zrt.
address:    H-1037 Budapest
address:    Zay utca 3.
phone:     +36 1 776 6700
nic-hdl:    UTZ1-RIPE
mnt-by:     hu-unitedtelecom-1-mnt
created:    2018-02-08T18:24:29Z
last-modified: 2018-02-08T18:24:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]