| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.214.224 (lg) / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d6e0::3ec:d6e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DOLSAT AS41201

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41201
as-name:    DOLSAT
descr:     ul. Wojska Polskiego 23C
descr:     BELCHATOW, POLAND
org:      ORG-Dszo4-RIPE
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:
import:     from AS42 accept ANY
import:     from AS2906 accept AS-NETFLIX
import:     from AS3327 accept AS-CITICTEL-CPC
import:     from AS6507 accept AS-RIOT
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8545 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS10310 accept AS10310
import:     from AS13030 accept ANY
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS24724 accept ANY
import:     from AS24748 accept ANY
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS59613 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS63293 accept AS63293
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS42 announce AS41201
export:     to AS2906 announce AS41201
export:     to AS3327 announce AS41201
export:     to AS6507 announce AS41201
export:     to AS6939 announce AS41201
export:     to AS8075 announce AS41201
export:     to AS8545 announce AS41201
export:     to AS9002 announce AS41201
export:     to AS10310 announce AS41201
export:     to AS13030 announce AS41201
export:     to AS13335 announce AS41201
export:     to AS15133 announce AS41201
export:     to AS15169 announce AS41201
export:     to AS16276 announce AS41201
export:     to AS16509 announce AS41201
export:     to AS20804 announce AS41201
export:     to AS20940 announce AS41201
export:     to AS24724 announce AS41201
export:     to AS24748 announce AS41201
export:     to AS32934 announce AS41201
export:     to AS46489 announce AS41201
export:     to AS45850 announce AS41201
export:     to AS59613 announce AS41201
export:     to AS62047 announce AS41201
export:     to AS63293 announce AS41201
export:     to AS201054 announce AS41201
remarks:    ================================================================
remarks:    Abuse reports - mailto:abuse@dolsat.pl
remarks:    ================================================================
admin-c:    JK4656-RIPE
admin-c:    MB13907-RIPE
tech-c:     JK4656-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     MB13907-RIPE
mnt-by:     DOLSAT-MNT
created:    2006-06-28T14:16:06Z
last-modified: 2019-08-16T12:24:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DSZO4-RIPE
org-name:    DOLSAT sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    WOJSKA POLSKIEGO 23C
address:    97-400
address:    BELCHATOW
address:    POLAND
phone:     +48447120000
phone:     +48446327354
fax-no:     +48446327354
descr:     DOLSAT Network
remarks:    http://www.dolsat.pl/
admin-c:    JK4656-RIPE
admin-c:    MB13907-RIPE
admin-c:    JK4656-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DOLSAT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DOLSAT-MNT
abuse-c:    ID1632-RIPE
created:    2006-06-23T12:47:53Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jaroslaw Kasjaniuk
address:    DOLSAT sp. z o.o.
address:    ul. Wojska Polskiego 23C
address:    97-400 BELCHATOW
address:    Poland
phone:     +48 44 6327354
phone:     +48 44 6352714
nic-hdl:    JK4656-RIPE
mnt-by:     DOLSAT-MNT
created:    2006-06-26T19:58:40Z
last-modified: 2017-10-30T21:50:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Bukowiecki
address:    DOLSAT sp. z o.o.
address:    ul. Wojska Polskiego 23C
address:    97-400 Belchatow
address:    Poland
phone:     +48 44 6327354
fax-no:     +48 44 6327354
nic-hdl:    MB13907-RIPE
mnt-by:     DOLSAT-MNT
created:    2006-06-28T10:12:48Z
last-modified: 2010-04-08T11:57:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]