| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.74.105 (lg) / ec2-3-92-74-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:4a69::35c:4a69 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KYLIX-AS AS41197

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41197
as-name:    KYLIX-AS
org:      ORG-KSGS1-RIPE
sponsoring-org: ORG-NCS28-RIPE
import:     from AS6910 accept ANY
export:     to AS6910 announce AS41197
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS41197
admin-c:    DD11889-RIPE
tech-c:     DD11889-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KYLIX-MNT
mnt-by:     AS6718-MNT
created:    2017-09-01T09:11:37Z
last-modified: 2018-09-04T12:04:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KSGS1-RIPE
org-name:    KYLIX SOLUTIONS GRUP SRL
org-type:    OTHER
address:    B-dul Octavian Goga, Nr. 23
address:    Bl. M106, Sc. 1, Et. 7, Ap. 95
address:    Bucuresti, Sector 3, 030984
abuse-c:    KSGS1-RIPE
mnt-ref:    KYLIX-MNT
mnt-by:     KYLIX-MNT
created:    2017-08-31T09:13:09Z
last-modified: 2017-08-31T09:13:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ditu Daniel
address:    KYLIX SOLUTIONS GRUP SRL
phone:     +40722338771
nic-hdl:    DD11889-RIPE
mnt-by:     KYLIX-MNT
created:    2017-08-31T08:50:19Z
last-modified: 2017-08-31T08:50:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]