| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERNETBORDER AS41175

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41175
as-name:    INTERNETBORDER
descr:     Norra Stationsgatan 93
descr:     113 64 Stockholm
descr:     +46-8-410 331 00
descr:     SWEDEN
descr:     Peering with Telenor and DGC
org:      ORG-IBTA1-RIPE
import:     from AS32691 accept AS32691
import:     from AS2119 accept ANY
import:     from AS21195 accept ANY
export:     to AS2119 announce AS-IBT
export:     to AS21195 announce AS-IBT
export:     to AS32691 announce ANY
admin-c:    PR3459-RIPE
admin-c:    MK22039-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     PR3459-RIPE
tech-c:     MK22039-RIPE
mnt-by:     INTERNETBORDER-MNT
created:    2006-06-26T11:52:26Z
last-modified: 2018-11-09T15:33:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IBTA1-RIPE
org-name:    Internet Border Technologies AB
org-type:    LIR
address:    Norra Stationsgatan 93
address:    113 64
address:    Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +46841033100
fax-no:     +4687358100
abuse-c:    AR17170-RIPE
mnt-ref:    INTERNETBORDER-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INTERNETBORDER-MNT
created:    2006-03-30T10:11:37Z
last-modified: 2019-05-10T13:30:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcus Karlsson
address:    Sveavgen 145
address:    SE-113 64 Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +46-(0)8-41033100
nic-hdl:    MK22039-RIPE
mnt-by:     CANDIDATOR-DGC-MNT
created:    2018-11-09T15:16:29Z
last-modified: 2018-11-09T15:20:20Z
source:     RIPE

person:     Peter Risberg
address:    Sveavgen 145
address:    SE-113 64 Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +46-(0)8-41033100
nic-hdl:    PR3459-RIPE
mnt-by:     INTERNETBORDER-MNT
created:    2006-04-05T06:57:51Z
last-modified: 2017-10-30T21:48:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]