| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNTC-AS AS41165

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41165
as-name:    UNTC-AS
admin-c:    OV311-RIPE
org:      ORG-UNTL1-RIPE
remarks:    ===================== RETNNET =============
import:     from AS9002 action pref=40; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-UNTC
remarks:    ===================== ITSYSTEMS =============
import:     from AS13249 action pref=40; accept ANY
export:     to AS13249 announce AS-UNTC
remarks:    ===================== DTEL-IX =============
import:     from AS31210 action pref=10; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-UNTC
remarks:    ===================== UA-IX =============
import:     from AS15645 action pref=10; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-UNTC
remarks:    ===================== GIGANET===========
import:     from AS59613 action pref=120; accept AS59613
export:     to AS59613 announce AS-UNTC
remarks:    ======================Google============
import:     from AS15169 action pref=230; accept AS15169
export:     to AS15169 announce AS-UNTC
remarks:    ===================== DE MHCOM=========
import:     from AS62407 action pref=100; accept AS62407
export:     to AS62407 announce ANY
remarks:    ===================== GATEWAY KH===========
import:     from AS43109 action pref=100; accept AS-GWKH
export:     to AS43109 announce ANY
remarks:    ===================== DATAART=============
import:     from AS196741 action pref=500; accept AS196741
export:     to AS196741 announce ANY
remarks:    ===================== TOURISTCLUB =========
import:     from AS207896 action pref=500; accept AS207896
export:     to AS207896 announce ANY
remarks:    =================================================
remarks:    ===================== IPv6 =============
remarks:    =================================================
remarks:    ===================== Upstream =============
remarks:    =================================================
remarks:    ===================== RETNNET =============
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 action pref=40; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-UNTC-V6
remarks:    =================================================
remarks:    ===================== ITSYSTEMS =============
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13249 action pref=40; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13249 announce AS-UNTC-V6
remarks:    =================================================
remarks:    ===================== UA-IX IPv6 =============
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 action pref=10; accept AS-UAIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS-UNTC-V6
tech-c:     SP15236-RIPE
tech-c:     DA6599-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UNT-MNT
created:    2006-06-23T10:19:40Z
last-modified: 2023-05-10T07:52:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UNTL1-RIPE
org-name:    Ukrainian Newest Telecommunication Ltd.
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Academica Tupoleva Street, 19.
address:    04128
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380443740001
fax-no:     +380443740003
abuse-c:    AR17466-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GHOST-RIPE
mnt-ref:    UNTC-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GHOST-RIPE
admin-c:    SP15236-RIPE
admin-c:    DA6599-RIPE
admin-c:    OV311-RIPE
created:    2007-08-29T10:11:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Denis Andreev
address:    Ukraine, Kiev
phone:     +380 443740054
nic-hdl:    DA6599-RIPE
mnt-by:     ADENJER-RIPE
created:    2015-12-11T09:18:31Z
last-modified: 2021-02-17T13:25:40Z
source:     RIPE

person:     Oleg Vashchenko
address:    Ukraine, Kiev,
address:    Academica Tupoleva Street, 19
phone:     +380 44 3740073
nic-hdl:    OV311-RIPE
mnt-by:     UNT-MNT
created:    2006-06-15T13:31:19Z
last-modified: 2010-01-13T11:35:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stanislav Plotnikov
address:    Ukraine, Kiev
phone:     +380443740124
nic-hdl:    SP15236-RIPE
mnt-by:     GHOST-RIPE
created:    2015-12-11T13:35:12Z
last-modified: 2016-02-11T08:25:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]