| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DIGITALIT-AS AS41151

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41151
as-name:    DIGITALIT-AS
import:     from AS8708 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS39737 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS-DIGITALIT
export:     to AS2914 announce AS-DIGITALIT
export:     to AS39737 announce AS-DIGITALIT
admin-c:    DV1347-RIPE
tech-c:     DV1347-RIPE
org:      ORG-SDIC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     DIGITALIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-06-21T13:21:59Z
last-modified: 2018-10-11T09:42:14Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-AI97-RIPE

organisation:  ORG-SDIC1-RIPE
org-name:    Digital IT Consulting SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Bd. C-tin Brancoveanu, Nr. 13 Bl. B16, sc.5 , ap. 127
address:    Bucharest Sector 4 041433
address:    Romania
phone:     +40-311031911
fax-no:     +40-311031910
admin-c:    DV1347-RIPE
tech-c:     DV1347-RIPE
abuse-c:    DICS2-RIPE
mnt-by:     DIGITALIT-MNT
mnt-ref:    DIGITALIT-MNT
created:    2006-06-20T08:50:13Z
last-modified: 2022-12-01T16:48:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     DRAGOS VALCEANU
address:    SC Digital IT Consulting SRL
address:    Bd. C-tin Brancoveanu, Nr. 13 Bl. B16, sc.5 , ap. 127
address:    Bucharest Sector 4 041433
phone:     +40-311031911
fax-no:     +40-311031910
nic-hdl:    DV1347-RIPE
mnt-by:     DIGITALIT-MNT
created:    2006-06-20T08:50:13Z
last-modified: 2006-06-20T08:51:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]