| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JPECONSULTING-AS AS41144

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41144
as-name:    JPECONSULTING-AS
org:      ORG-FISL1-RIPE
import:     from AS42473 action pref=300; accept ANY
export:     to AS42473 announce AS41144
import:     from AS51167 action pref=300; accept ANY
export:     to AS51167 announce AS41144
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS41144
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS41144
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51167 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51167 announce AS41144
admin-c:    JPEC-RIPE
tech-c:     JPEC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     JPEC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-06-21T08:57:40Z
last-modified: 2018-09-04T10:16:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FA1-RIPE

organisation:  ORG-FISL1-RIPE
org-name:    JPE Consulting Ltd.
org-type:    OTHER
descr:     Hosting & Consulting
address:    1 Maple Road
address:    UK-SK72DH Stockport
admin-c:    JPEC-RIPE
tech-c:     JPEC-RIPE
abuse-c:    JCLR1-RIPE
mnt-ref:    JPEC-MNT
mnt-by:     JPEC-MNT
created:    2005-01-20T11:59:35Z
last-modified: 2017-10-30T14:50:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     JPE Consulting Ltd. Hostmaster
address:    1 Maple Road
address:    UK-SK72DH Stockport
phone:     +4350191911
nic-hdl:    JPEC-RIPE
mnt-by:     JPEC-MNT
org:      ORG-FISL1-RIPE
created:    2007-05-31T14:53:17Z
last-modified: 2014-09-07T16:29:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]