| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VOXBONE-AS AS41135

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41135
as-name:    VOXBONE-AS
descr:     Voxbone worldwide AS
org:      ORG-VA99-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS8002 accept ANY
import:     from AS701 accept ANY
import:     from AS18695 accept ANY
import:     from AS13768 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS41135
export:     to AS8928 announce AS41135
export:     to AS8002 announce AS41135
export:     to AS701 announce AS41135
export:     to AS18695 announce AS41135
export:     to AS13768 announce AS41135
admin-c:    BV1849-RIPE
tech-c:     BV1849-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-VOXBONE
created:    2006-06-20T10:40:35Z
last-modified: 2019-09-30T05:45:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VA99-RIPE
org-name:    Voxbone SA
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Avenue Louise 489
address:    1050
address:    Bruxelles
address:    BELGIUM
phone:     +3228080000
fax-no:     +3228080001
abuse-c:    AR14205-RIPE
mnt-ref:    MNT-VOXBONE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-VOXBONE
admin-c:    BV1849-RIPE
created:    2006-05-30T10:11:05Z
last-modified: 2021-09-23T08:15:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Benjamin Vandendriessche
address:    Av Louise 489
address:    Claus Building 6th floor
address:    1050 Brussels
address:    Belgium
phone:     +3228080067
nic-hdl:    BV1849-RIPE
mnt-by:     MNT-VOXBONE
created:    2012-08-14T14:39:53Z
last-modified: 2012-08-14T14:39:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]