| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BTCOM AS41124

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41124
as-name:    BTCOM
org:      ORG-BA129-RIPE
import:     from AS41798 accept ANY
import:     from AS59583 accept ANY
import:     from AS43999 accept ANY
import:     from AS9198 accept ANY
export:     to AS41798 announce AS41124
export:     to AS59583 announce AS41124
export:     to AS43999 announce AS41124
export:     to AS9198 announce AS41124
admin-c:    BLN21-RIPE
tech-c:     BLN21-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-600_DDT
created:    2006-06-16T12:30:59Z
last-modified: 2018-11-07T11:32:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA129-RIPE
org-name:    BTcom Infocommunications Ltd.
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    Satpaev, 90
address:    480046
address:    Almaty
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77272777651
fax-no:     +77272777089
abuse-c:    BLN21-RIPE
admin-c:    BLN21-RIPE
tech-c:     BLN21-RIPE
mnt-ref:    RIPE-600_DDT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ALFATELECOM
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-600_DDT
created:    2006-02-22T06:11:09Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BTcom Infocommunications Ltd. NOC
address:    90 Satpaev, Almaty, Kazakhstan
admin-c:    DP821-RIPE
tech-c:     DP821-RIPE
nic-hdl:    BLN21-RIPE
abuse-mailbox: abuse@btcom.kz
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-600_DDT
created:    2016-11-10T13:29:09Z
last-modified: 2017-11-29T03:22:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]