| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IF-IX-AS AS41120

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41120
as-name:    IF-IX-AS
org:      ORG-SIML2-RIPE
import:     from AS50579 accept ANY
import:     from AS41244 accept ANY
import:     from AS41323 accept AS-INFOBYTE-IFIX
import:     from AS57049 accept AS57049
import:     from AS47702 accept AS47702
import:     from AS49183 accept AS49183:AS-CUSTOMERS
import:     from AS56385 accept AS-NTK-IFIX
import:     from AS29044 accept AS29044
import:     from AS49125 accept AS-UTEAM
import:     from AS44209 accept AS44209
import:     from AS204288 accept AS204288
import:     from AS39128 accept AS39128
import:     from AS44340 accept AS44340
export:     to AS50579 announce AS-IFIX
export:     to AS41244 announce AS-IFIX
export:     to AS57049 announce AS-IFIX
export:     to AS41323 announce AS-IFIX
export:     to AS47702 announce AS-IFIX
export:     to AS49183 announce AS-IFIX
export:     to AS56385 announce AS-IFIX
export:     to AS29044 announce AS-IFIX
export:     to AS49125 announce AS-IFIX
export:     to AS44209 announce AS-IFIX
export:     to AS204288 announce AS-IFIX
export:     to AS39128 announce AS-IFIX
export:     to AS44340 announce AS-IFIX
admin-c:    TB3797-RIPE
tech-c:     TB3797-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SIM-LTD
created:    2017-09-19T13:59:01Z
last-modified: 2020-11-16T17:59:38Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML410-RIPE

organisation:  ORG-SIML2-RIPE
org-name:    Suchasni informatsiyni merezhi, Ltd
country:    UA
org-type:    other
address:    UA, Ivano-Frankivsk, Sichovuh Striltciv str. 16, app.1A
phone:     +380504337533
admin-c:    TB3797-RIPE
tech-c:     TB3797-RIPE
abuse-c:    AR29063-RIPE
mnt-ref:    SIM-LTD
mnt-by:     SIM-LTD
created:    2013-03-18T10:24:31Z
last-modified: 2022-12-01T16:51:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomenchuk Bohdan
address:    Ukraine, Ivano-Frankovsk, str. Sorrohteya 11A, ap.3
phone:     +380980722246
nic-hdl:    TB3797-RIPE
created:    2008-10-22T15:00:45Z
last-modified: 2017-09-10T19:20:00Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SIM-LTD
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]