| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.214.224.207 (lg) / ec2-3-214-224-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d6:e0cf::3d6:e0cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IGICHP AS41092

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41092
as-name:    IGICHP
org:      ORG-NTAL1-RIPE
import:     from AS1887 accept ANY
export:     to AS1887 announce AS41092
import:     from AS9085 accept ANY
export:     to AS9085 announce AS41092
admin-c:    BG1788-RIPE
tech-c:     BG1788-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NASK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-06-13T13:01:43Z
last-modified: 2018-09-04T10:16:40Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NRaA1-RIPE

organisation:  ORG-NTAL1-RIPE
org-name:    INSTITUTE OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASES
org-type:    OTHER
address:    ul. Plocka 26
address:    01-138 Warszawa
address:    Poland
abuse-c:    AR23559-RIPE
admin-c:    BG1788-RIPE
tech-c:     BG1788-RIPE
mnt-ref:    NASK-MNT
mnt-by:     NASK-MNT
created:    2006-06-08T07:40:02Z
last-modified: 2014-11-17T16:31:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bogdan Gozlinski
address:    ul.Plocka 26
address:    01-138 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 4312235
nic-hdl:    BG1788-RIPE
mnt-by:     NASK-MNT
created:    2006-05-24T09:22:48Z
last-modified: 2006-05-24T09:22:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]