| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.226.13 (lg) / ec2-3-231-226-13.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:e20d::3e7:e20d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  N-ERGIE-IT-NBG-AS AS41086

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41086
as-name:    N-ERGIE-IT-NBG-AS
org:      ORG-iG42-RIPE
import:     from AS8767 accept ANY
export:     to AS8767 announce AS41086
import:     from AS8741 accept ANY
export:     to AS8741 announce AS41086
admin-c:    WM1529-RIPE
tech-c:     MR2825-RIPE
tech-c:     TJ527-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-06-12T09:15:45Z
last-modified: 2018-09-04T10:16:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MTG1-RIPE

organisation:  ORG-iG42-RIPE
org-name:    N-ERGIE IT GmbH
org-type:    OTHER
address:    N-ERGIE IT GmbH
address:    Am Plaerrer 43
address:    D-90429 Nuernberg
address:    Germany
abuse-c:    IR1878-RIPE
mnt-ref:    MNET-MNT
mnt-by:     MNET-MNT
created:    2006-06-12T08:35:39Z
last-modified: 2017-02-06T12:48:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Ringler
address:    N-ERGIE IT GmbH
address:    Am Plaerrer 43
address:    D-90429 Nuernberg
address:    Germany
phone:     +49 911 802 57553
nic-hdl:    MR2825-RIPE
mnt-by:     MNET-MNT
created:    2003-09-09T13:38:19Z
last-modified: 2017-01-13T08:35:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thomas Jaeger
address:    N-ERGIE IT GmbH
address:    Am Plaerrer 43
address:    D-90429 Nuernberg
address:    Germany
phone:     +49 911 802 57551
nic-hdl:    TJ527-RIPE
mnt-by:     MNET-MNT
created:    2003-09-09T13:38:08Z
last-modified: 2017-01-13T08:35:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Werner Moschner
address:    N-ERGIE IT GmbH
address:    Am Plaerrer 43
address:    D-90429 Nuernberg
address:    Germany
phone:     +49 911 802 57550
nic-hdl:    WM1529-RIPE
mnt-by:     MNET-MNT
created:    2010-02-04T16:29:53Z
last-modified: 2017-01-13T08:35:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]