| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  THYA-AS AS41044

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41044
as-name:    THYA-AS
org:      ORG-CL1-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS39801 accept ANY
import:     from AS51706 accept ANY
export:     to AS174 announce AS41044
export:     to AS39801 announce AS41044
export:     to AS51706 announce AS41044
admin-c:    MS12925-RIPE
tech-c:     MS12925-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GALAXYHUB-MNT
created:    2006-06-06T12:25:47Z
last-modified: 2023-11-26T13:03:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CL1-RIPE
org-name:    L'ile aux surfers s.a.r.l.
country:    FR
org-type:    LIR
address:    Chemin de Parlan, Magrin
address:    12450
address:    Calmont
address:    FRANCE
phone:     +33749822771
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GALAXYHUB-MNT
mnt-ref:    VW1146-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GALAXYHUB-MNT
abuse-c:    LASN4-RIPE
created:    2004-04-17T11:21:30Z
last-modified: 2022-01-26T15:30:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mickael Sourd
address:    Thya SARL
address:    80 G Rue d'Ypres
address:    69004 Lyon
address:    FR
phone:     +33 6 22 38 22 04
nic-hdl:    MS12925-RIPE
mnt-by:     COGENT-HM-MNT
created:    2006-05-17T12:22:42Z
last-modified: 2006-05-17T12:22:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]