| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DON-FTTH AS41039

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41039
as-name:    DON-FTTH
org:      ORG-SF2-RIPE
remarks:    ----------------------------------
import:     from AS48276 action pref=300; accept ANY
export:     to AS48276 announce AS-DON
import:     from AS52091 action pref=300; accept ANY
export:     to AS52091 announce AS-DON
remarks:    ----------------------------------
import:     from AS8854 action pref=100; accept AS8854
export:     to AS8854 announce ANY
import:     from AS13106 action pref=100; accept AS13106
export:     to AS13106 announce ANY
import:     from AS21189 action pref=100; accept AS-MOLS
export:     to AS21189 announce ANY
import:     from AS21261 action pref=100; accept AS-STELS
export:     to AS21261 announce ANY
import:     from AS24986 action pref=100; accept AS-NETHOLD
export:     to AS24986 announce ANY
import:     from AS25141 action pref=100; accept AS25141
export:     to AS25141 announce ANY
import:     from AS25299 action pref=100; accept AS-DEXP
export:     to AS25299 announce ANY
import:     from AS30954 action pref=100; accept AS30954
export:     to AS30954 announce ANY
import:     from AS39558 action pref=100; accept AS39558
export:     to AS39558 announce ANY
import:     from AS41081 action pref=100; accept AS41081
export:     to AS41081 announce ANY
import:     from AS41172 action pref=100; accept AS41172
export:     to AS41172 announce ANY
import:     from AS41932 action pref=100; accept AS41932
export:     to AS41932 announce ANY
import:     from AS42485 action pref=100; accept AS42485
export:     to AS42485 announce ANY
import:     from AS43162 action pref=100; accept AS43162
export:     to AS43162 announce ANY
import:     from AS44710 action pref=100; accept AS44710
export:     to AS44710 announce ANY
import:     from AS44897 action pref=100; accept AS44897
export:     to AS44897 announce ANY
import:     from AS45025 action pref=100; accept AS-EDN
export:     to AS45025 announce ANY
import:     from AS47629 action pref=100; accept AS47629
export:     to AS47629 announce ANY
import:     from AS47809 action pref=100; accept AS-EASTNET
export:     to AS47809 announce ANY
import:     from AS48595 action pref=100; accept AS-ISP-NEWLINE
export:     to AS48595 announce ANY
import:     from AS49319 action pref=900; accept AS49319
export:     to AS49319 announce ANY
import:     from AS49511 action pref=100; accept AS49511
export:     to AS49511 announce ANY
import:     from AS49631 action pref=100; accept AS49631
export:     to AS49631 announce ANY
import:     from AS49757 action pref=100; accept AS49757
export:     to AS49757 announce ANY
import:     from AS50052 action pref=100; accept AS50052
export:     to AS50052 announce ANY
import:     from AS50576 action pref=100; accept AS50576
export:     to AS50576 announce ANY
import:     from AS50780 action pref=100; accept AS50780
export:     to AS50780 announce ANY
import:     from AS50981 action pref=100; accept AS50981
export:     to AS50981 announce ANY
import:     from AS51591 action pref=100; accept AS51591
export:     to AS51591 announce ANY
import:     from AS51725 action pref=100; accept AS51725
export:     to AS51725 announce ANY
import:     from AS52213 action pref=100; accept AS-ISP-EXSTREAM
export:     to AS52213 announce ANY
import:     from AS57005 action pref=100; accept AS57005
export:     to AS57005 announce ANY
import:     from AS56818 action pref=100; accept AS-NCUBE
export:     to AS56818 announce ANY
import:     from AS57160 action pref=100; accept AS57160
export:     to AS57160 announce ANY
import:     from AS59392 action pref=100; accept AS59392
export:     to AS59392 announce ANY
import:     from AS57982 action pref=100; accept AS-AMIK
export:     to AS57982 announce ANY
import:     from AS59478 action pref=100; accept AS59478
export:     to AS59478 announce ANY
import:     from AS61965 action pref=100; accept AS61965
export:     to AS61965 announce ANY
import:     from AS196767 action pref=100; accept AS196767
export:     to AS196767 announce ANY
import:     from AS196977 action pref=100; accept AS196977
export:     to AS196977 announce ANY
import:     from AS196851 action pref=100; accept AS-IKSDN
export:     to AS196851 announce ANY
import:     from AS197015 action pref=100; accept AS-DOMINION
export:     to AS197015 announce ANY
import:     from AS197433 action pref=100; accept AS197433
export:     to AS197433 announce ANY
import:     from AS197488 action pref=100; accept AS197488
export:     to AS197488 announce ANY
import:     from AS197571 action pref=100; accept AS197571
export:     to AS197571 announce ANY
import:     from AS197578 action pref=100; accept AS197578
export:     to AS197578 announce ANY
import:     from AS197658 action pref=100; accept AS197658
export:     to AS197658 announce ANY
import:     from AS198179 action pref=100; accept AS198179
export:     to AS198179 announce ANY
import:     from AS198640 action pref=100; accept AS198640
export:     to AS198640 announce ANY
remarks:    ----------------------------------
admin-c:    ANR37-RIPE
tech-c:     ANR37-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS41039-MNT
created:    2017-09-29T09:20:47Z
last-modified: 2019-10-03T07:00:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SF2-RIPE
org-name:    LLC "FTICOM"
country:    UA
org-type:    LIR
address:    street Belyaeva 4
address:    49000
address:    Dnepr
address:    UKRAINE
phone:     +380(629)530095
phone:     +380(50)4098040
fax-no:     +380(629)530095
admin-c:    FR8614-RIPE
tech-c:     FR8614-RIPE
abuse-c:    AR17420-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS3261-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS3261-MNT
created:    2004-04-17T12:08:55Z
last-modified: 2020-12-16T12:37:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     AS41039 Administrative Contact
address:    Donetsk
phone:     +380504096990
phone:     +380623375153
phone:     +380623322550
fax-no:     +380623322550
nic-hdl:    ANR37-RIPE
mnt-by:     AS41039-MNT
created:    2017-12-21T11:55:38Z
last-modified: 2020-05-26T07:57:09Z
source:     RIPE


person:     AS41039 Administrative Contact
address:    Donetsk
phone:     +380504096990
phone:     +380623375153
phone:     +380623322550
fax-no:     +380623322550
nic-hdl:    ANR37-RIPE
mnt-by:     AS41039-MNT
created:    2017-12-21T11:55:38Z
last-modified: 2020-05-26T07:57:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]