| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  D2-AS AS41033

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41033
as-name:    D2-AS
org:      ORG-DCCL2-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-D2CLOUD
import:     from AS202481 accept ANY
export:     to AS202481 announce AS41033
import:     from AS3252 accept ANY
export:     to AS3252 announce AS-D2CLOUD
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS-D2CLOUD
import:     from AS202360 action pref=100; accept AS-OMNILINE
export:     to AS202360 announce ANY
import:     from AS202502 action pref=100; accept AS202502
export:     to AS202502 announce ANY
import:     from AS202502 accept AS-NAKNET
mp-import:   afi ipv6 from AS6695 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS6695 announce AS-D2CLOUD-V6
mp-import:   afi ipv6 from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS1299 announce AS-D2CLOUD-V6
admin-c:    DCIN2-RIPE
tech-c:     DCIN2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     D2CLOUD-MNT
created:    2018-01-05T15:19:43Z
last-modified: 2018-10-02T10:01:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DCCL2-RIPE
org-name:    D2 CLOUD COMMUNICATIONS LTD
org-type:    LIR
address:    27 Old Gloucester Street
address:    WC1N 3AX
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    DCIN2-RIPE
tech-c:     DCIN2-RIPE
abuse-c:    AR44094-RIPE
mnt-ref:    D2CLOUD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     D2CLOUD-MNT
created:    2017-12-03T23:57:24Z
last-modified: 2018-04-24T14:15:21Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +442032901999

role:      D2 CLOUD ISP Network Coordination Center
address:    27 OLD GLOUCESTER STREET LONDON WC1N 3AX
phone:     +442032901999
nic-hdl:    DCIN2-RIPE
mnt-by:     D2CLOUD-MNT
created:    2017-12-08T07:17:19Z
last-modified: 2017-12-08T07:35:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]