| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 184.73.14.222 (lg) / ec2-184-73-14-222.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:b849:ede::b849:ede (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SHM-AS AS41029

aut-num:    AS41029
as-name:    SHM-AS
org:      ORG-SHM4-RIPE
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS25159 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS41029
export:     to AS12389 announce AS41029
export:     to AS25159 announce AS41029
admin-c:    SF10546-RIPE
tech-c:     SF10546-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPADDRESS-RU
created:    2018-05-24T10:41:29Z
last-modified: 2018-10-04T07:37:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE

organisation:  ORG-SHM4-RIPE
org-name:    State Historical Museum
org-type:    OTHER
address:    Krasnaya pl., d. 1
address:    109012 Moscow
address:    Russian Federation
abuse-c:    IPs
mnt-ref:    IPADDRESS-RU
mnt-by:     IPADDRESS-RU
created:    2018-03-29T13:48:28Z
last-modified: 2019-04-10T18:21:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Feklisov
address:    Krasnaya pl., d. 1
address:    109012 Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 6982442
nic-hdl:    SF10546-RIPE
mnt-by:     IPADDRESS-RU
created:    2018-03-29T13:48:28Z
last-modified: 2019-04-10T18:22:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]