| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARREKS-AS AS41023

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41023
as-name:    ARREKS-AS
remarks:    ======================================
remarks:    Network issues contacts:
remarks:    general:  arreks@arreks.com.pl
remarks:    bgp4:    bgp@arreks.com.pl
remarks:    abuse:   abuse@arreks.com.pl
remarks:    =======================================
org:      ORG-AA266-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS34325 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS41023
export:     to AS20804 announce AS41023
export:     to AS34325 announce AS41023
admin-c:    AZ432-RIPE
tech-c:     AZ432-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ARREKS
created:    2006-06-01T06:46:31Z
last-modified: 2018-09-04T10:16:24Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-AA266-RIPE
org-name:    Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Glowna 122
address:    97-410 Kleszczow
phone:     +48 44 7313731
fax-no:     +48 44 7313732
abuse-c:    AR22749-RIPE
admin-c:    AZ432-RIPE
tech-c:     AZ432-RIPE
mnt-ref:    MNT-ARREKS
mnt-by:     MNT-ARREKS
created:    2006-05-24T07:02:10Z
last-modified: 2022-12-01T16:13:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Zielinski
address:    Arreks S.A.
address:    ul. Glowna 45a
address:    97-410 Kleszczow
address:    POLAND
phone:     +48 44 7313562
nic-hdl:    AZ432-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2002-12-05T12:32:46Z
last-modified: 2006-11-08T11:13:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]