| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GOBULNET AS41017

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41017
as-name:    GOBULNET
org:      ORG-GNL3-RIPE
import:     from AS42459 accept ANY
import:     from AS31287 accept ANY
export:     to AS42459 announce AS41017
export:     to AS31287 announce AS41017
admin-c:    SS2291-RIPE
tech-c:     SS2291-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BILLSOFT-MNT
mnt-by:     MNT-BusinessNetwork
created:    2006-05-31T10:16:06Z
last-modified: 2021-03-04T10:38:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DE13-RIPE

organisation:  ORG-GNL3-RIPE
org-name:    Business Network Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR25664-RIPE
admin-c:    SR5092-RIPE
tech-c:     SR5092-RIPE
mnt-ref:    MNT-BusinessNetwork
mnt-ref:    MNT-DIMIANA-OC
mnt-by:     MNT-BusinessNetwork
mnt-by:     MNT-DIMIANA-OC
created:    2006-05-29T15:20:18Z
last-modified: 2014-11-17T21:17:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Svetlin Simeonov
address:    billsoft.eu
address:    Mladost 3
address:    BG-1712 Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 888 266652
fax-no:     +359 888 266652
nic-hdl:    SS2291-RIPE
created:    2002-08-26T12:25:17Z
last-modified: 2014-02-03T18:58:43Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     BILLSOFT-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]