| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TORON-AS AS41005

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41005
as-name:    TORON-AS
remarks:
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS41005
remarks:
import:     from AS31242 action pref=80; accept ANY
export:     to AS31242 announce AS41005
org:      ORG-PT7-RIPE
admin-c:    AR4549-RIPE
tech-c:     AR4549-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TORON-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2006-05-30T07:59:32Z
last-modified: 2022-02-21T16:38:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PT7-RIPE
org-type:    OTHER
org-name:    Tadeusz Rzepecki TORON Przedsiebiorstwo Badawczo-Wdrozeniow
address:    ul. Reymonta 33/44
address:    33-100 Tarnow
address:    POLAND
phone:     +48 (14) 621 63 56
fax-no:     +48 (14) 621 63 56
abuse-c:    AR21414-RIPE
admin-c:    AR4549-RIPE
tech-c:     AR4549-RIPE
mnt-ref:    TORON-MNT
mnt-by:     TORON-MNT
created:    2005-10-27T07:31:40Z
last-modified: 2018-04-24T15:51:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrzej Rzepecki
address:    TORON
address:    ul. Szczesliwa 28
address:    30-650 Krakow
address:    POLAND
phone:     +48 (12) 397 76 59
fax-no:     +48 (12) 397 76 56
phone:     +48 606 717 430
nic-hdl:    AR4549-RIPE
mnt-by:     TORON-MNT
created:    2005-09-05T11:57:59Z
last-modified: 2008-07-13T09:42:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]