| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELEMATICA AS40980

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS40980
as-name:    TELEMATICA
descr:     powered by ANX
org:      ORG-AIG10-RIPE
import:     from AS47147 accept ANY
export:     to AS47147 announce AS40980
import:     from AS42473 accept ANY
export:     to AS42473 announce AS40980
admin-c:    ANXT-RIPE
tech-c:     ANXT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ANEXIA-MNT
created:    2017-10-06T10:51:34Z
last-modified: 2020-08-04T08:55:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AIG10-RIPE
org-name:    ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Feldkirchnerstr. 140
address:    9020
address:    Klagenfurt
address:    AUSTRIA
phone:     +43463208501
fax-no:     +43463208501500
admin-c:    ANX23-RIPE
tech-c:     ANXT-RIPE
abuse-c:    aa9991
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ANEXIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ANEXIA-MNT
created:    2009-07-31T09:54:20Z
last-modified: 2022-01-27T09:36:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ANEXIA NOC Contact
address:    ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH
address:    Feldkirchnerstrasse 140
address:    AT - 9020 Klagenfurt
phone:     +43-1-2650-708
nic-hdl:    ANXT-RIPE
mnt-by:     ANEXIA-MNT
created:    2017-04-22T15:20:20Z
last-modified: 2022-01-27T08:57:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]