| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LEVEL-SERVICE-AS AS40970

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS40970
as-name:    LEVEL-SERVICE-AS
org:      ORG-ISSZ7-RIPE
import:     from AS64408 accept ANY
export:     to AS64408 announce AS40970
import:     from AS44600 accept ANY
export:     to AS44600 announce AS40970
import:     from AS50073 accept ANY
export:     to AS50073 announce AS40970
admin-c:    MM51066-RIPE
tech-c:     MM51066-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-SERVICES-MNT
created:    2017-10-06T11:16:08Z
last-modified: 2019-12-30T12:14:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ISSZ7-RIPE
org-name:    IP SERVICES Sp. z.o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Frezerow 3
address:    20-209
address:    Lublin
address:    POLAND
phone:     +48732632081
admin-c:    MM51066-RIPE
tech-c:     MM51066-RIPE
abuse-c:    AR55128-RIPE
mnt-ref:    IP-SERVICES-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IP-SERVICES-MNT
created:    2019-08-29T07:38:03Z
last-modified: 2020-12-16T13:07:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martyna Milewska
address:    Humanska 8
address:    00-789
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48517369801
nic-hdl:    MM51066-RIPE
mnt-by:     IP-SERVICES-MNT
created:    2019-08-29T07:38:02Z
last-modified: 2019-08-29T07:38:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]