| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EPS-DG-AS AS39930

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39930
as-name:    EPS-DG-AS
descr:     Bdul Dimitrie Pompei, nr.8 Feper Bussines Center, etaj 3
descr:     Bucuresti sector 2
import:     from AS35347 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34501 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35347 announce AS39930
export:     to AS34501 announce AS39930
org:      ORG-EDGS1-RIPE
admin-c:    RP4514-RIPE
tech-c:     CD2074-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EPS-DG-MNT
created:    2006-05-19T10:44:48Z
last-modified: 2021-11-23T10:39:03Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-EDGS1-RIPE
org-name:    EPS Distribution Grup SRL
org-type:    OTHER
address:    Bdul Dimitrie Pompei, nr.8 Feper Bussines Center, etaj 3
address:    Bucuresti sector 2
address:    Romania
phone:     +40741231080
abuse-c:    AR26331-RIPE
admin-c:    RP4514-RIPE
tech-c:     CD2074-RIPE
mnt-by:     EPS-DG-MNT
mnt-ref:    EPS-DG-MNT
created:    2006-05-18T10:11:45Z
last-modified: 2014-11-17T21:48:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     COSTIN DEAC
address:    EPS Distribution Grup SRL
address:    Bdul Dimitrie Pompei, nr.8 Feper Bussines Center, etaj 3
address:    Bucuresti sector 2
phone:     +40741231080
nic-hdl:    CD2074-RIPE
mnt-by:     EPS-DG-MNT
created:    2006-05-18T10:11:45Z
last-modified: 2006-05-18T10:14:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     RAMONA PAICU
address:    EPS Distribution Grup SRL
address:    Bdul Dimitrie Pompei, nr.8 Feper Bussines Center, etaj 3
address:    Bucuresti sector 2
phone:     +40741231080
nic-hdl:    RP4514-RIPE
mnt-by:     EPS-DG-MNT
created:    2006-05-18T10:11:45Z
last-modified: 2006-05-18T10:14:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]