| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RMGC-SA AS39903

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39903
as-name:    RMGC-SA
org:      ORG-RMGC1-RIPE
import:     from AS31039 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31676 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9050 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31039 announce AS39903
export:     to AS31676 announce AS39903
export:     to AS9050 announce AS39903
export:     to AS6830 announce AS39903
admin-c:    CM15493-RIPE
tech-c:     CM15493-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RMGC-MNT
created:    2006-05-12T08:42:32Z
last-modified: 2021-11-23T10:39:06Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-RMGC1-RIPE
org-name:    ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA
org-type:    OTHER
address:    STR. PIATA NR. 321
address:    ROSIA MONTANA ALBA
address:    Romania
phone:     +40258811696
fax-no:     +40258811515
abuse-c:    AR20433-RIPE
admin-c:    CM15493-RIPE
tech-c:     CM15493-RIPE
mnt-by:     RMGC-MNT
mnt-ref:    RMGC-MNT
created:    2006-05-10T11:00:28Z
last-modified: 2015-04-23T16:13:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cezar Marin
address:    ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA
address:    STR. PIATA NR. 321
address:    ROSIA MONTANA ALBA
phone:     +40722141110
phone:     +40212231351
fax-no:     +40212231408
nic-hdl:    CM15493-RIPE
mnt-by:     RMGC-MNT
created:    2015-04-23T16:08:09Z
last-modified: 2015-04-23T16:08:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]