| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DM AS39900

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39900
as-name:    DM
org:      ORG-AL433-RIPE
import:     from AS-VIRTUALDC-UA accept ANY
export:     to AS-VIRTUALDC-UA announce AS39900
mp-import:   afi ipv4,IPV6.unicast from AS-VIRTUALDC-UA action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6.unicast to AS-VIRTUALDC-UA announce AS39900
admin-c:    AN32010-RIPE
tech-c:     AN32010-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Alliance64
created:    2017-11-13T15:46:00Z
last-modified: 2022-10-19T12:53:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AL433-RIPE
org-name:    Alliance LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Uzhnobutovskaya str., 101
address:    117042
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +448709742128
admin-c:    AN32010-RIPE
tech-c:     AN32010-RIPE
abuse-c:    AR37195-RIPE
mnt-ref:    Alliance64
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Alliance64
created:    2016-08-08T06:49:47Z
last-modified: 2020-12-16T13:40:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Alliance NOC
address:    Uzhnobutovskaya str., 101
address:    117042
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
nic-hdl:    AN32010-RIPE
mnt-by:     Alliance64
created:    2020-02-15T15:09:22Z
last-modified: 2020-02-15T15:11:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]