| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.210.85.190 (lg) / ec2-44-210-85-190.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd2:55be::2cd2:55be (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FERRERO-POLSKA-AS AS39897

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39897
as-name:    FERRERO-POLSKA-AS
org:      ORG-FP12-RIPE
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS8308 announce AS39897
import:     from AS20804 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS39897
admin-c:    RP4494-RIPE
tech-c:     RP4494-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NASK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-05-11T13:31:57Z
last-modified: 2018-09-04T10:15:58Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NRaA1-RIPE

organisation:  ORG-FP12-RIPE
org-name:    Ferrero Polska Sp.z o.o.
org-type:    OTHER
country:    PL
address:    Ferrero Polska
address:    ul. Wiertnicza 126
address:    02-952 Warszawa
address:    Poland
abuse-c:    AR23564-RIPE
admin-c:    RP4494-RIPE
tech-c:     RP4494-RIPE
mnt-ref:    NASK-MNT
mnt-by:     NASK-MNT
created:    2006-05-10T16:12:08Z
last-modified: 2022-10-31T14:16:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Prugarewicz
address:    Ferrero Polska Sp. z o.o.
address:    ul. Wiertnicza 126
address:    02-952 Warszawa, Poland
phone:     +48 22 5505000
nic-hdl:    RP4494-RIPE
mnt-by:     AS8308-MNT
created:    2006-05-10T12:27:53Z
last-modified: 2006-05-10T12:27:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]