| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TRUST-AS AS39888

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39888
as-name:    TRUST-AS
org:      ORG-TMS22-RIPE
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS39888
import:     from AS35772 accept ANY
export:     to AS35772 announce AS39888
import:     from AS35584 accept ANY
export:     to AS35584 announce AS39888
admin-c:    TMS105-RIPE
tech-c:     TMS105-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TRUST
mnt-by:     ro-bmsitgroup-1-mnt
created:    2020-10-07T10:07:26Z
last-modified: 2020-11-16T17:59:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-BIGS2-RIPE

organisation:  ORG-TMS22-RIPE
org-name:    TRUST MOTORS SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Blvd Iuliu Maniu nr. 572-574, sector 6, Bucuresti, Romania
abuse-c:    TMS105-RIPE
mnt-ref:    ro-bmsitgroup-1-mnt
mnt-by:     ro-bmsitgroup-1-mnt
mnt-by:     MNT-TRUST
created:    2020-10-05T12:15:32Z
last-modified: 2022-12-01T17:28:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TRUST MOTORS SRL
abuse-mailbox: tac@trustmotors.ro
address:    Blvd. Iuliu Maniu nr. 572-574, sector 6, Bucuresti, Romania
nic-hdl:    TMS105-RIPE
mnt-by:     MNT-TRUST
created:    2020-10-05T12:05:54Z
last-modified: 2020-10-05T12:14:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]