| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NOMOTECH AS39886

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39886
as-name:    NOMOTECH
descr:     53 avenue de la pierre vallee
descr:     50220 POILLEY
descr:     FRANCE
remarks:    ====================================================
remarks:    TRANSIT/UPSTREAMS
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    - Luxnetwork (AS29467) -
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS29467 action pref=150;accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS29467 announce AS-NOMOTECH
remarks:    - Zayo Bandwidth (AS6461) -
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6461 action pref=150;accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6461 announce AS-NOMOTECH
remarks:    ====================================================
remarks:    TRANSIT/DOWNSTREAMS
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    - Ozone SAS (AS30801) -
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS30801 accept AS-OZONE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS30801 announce {0.0.0.0/0}
remarks:    - Nomosphere SAS (AS42630)
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42630 accept AS-NOMOSPHERE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42630 announce {0.0.0.0/0}
remarks:    - Kertel SAS (AS35184 & AS34761)
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS35184 accept AS-GALOPTELECOM
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS35184 announce {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS34761 accept AS-XTS-TELECOM
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS34761 announce {0.0.0.0/0}
remarks:    ====================================================
remarks:    PEERING
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    - SEWAN (AS8399) -
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8399 accept AS-SEWAN
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8399 announce AS-NOMOTECH
remarks:    - LEGOS (AS35330) -
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35330 accept AS-LEGOS AND NOT {185.20.9.0/24}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35330 announce AS-NOMOTECH
remarks:    ====================================================
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
remarks:    ROUTING POLICY
remarks:    Applied on Transit BGP Sessions
remarks:    Deny : prefixes longer than /24 (IPv4) and /48 (IPv6)
remarks:    Deny : default routes and bogons
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
org:      ORG-NMTC1-RIPE
admin-c:    ADM39886-RIPE
tech-c:     TECH39886-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OZONE-MNT
created:    2006-05-09T14:48:48Z
last-modified: 2022-09-13T14:28:31Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-OA8-RIPE

organisation:  ORG-NMTC1-RIPE
org-name:    Nomotech SAS
country:    FR
org-type:    OTHER
descr:     Nomotech SAS
address:    53 avenue de la pierre vallee
address:    50220 POILLEY
address:    France
phone:     +33233890909
admin-c:    ADM39886-RIPE
tech-c:     TECH39886-RIPE
abuse-c:    ABU39886-RIPE
mnt-by:     OZONE-MNT
mnt-ref:    OZONE-MNT
created:    2006-04-05T07:40:43Z
last-modified: 2022-12-01T16:39:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS39886 Admin Contact
address:    NOMOTECH SAS
address:    53 avenue de la pierre valle
address:    50220 POILLEY
address:    FRANCE
phone:     +33233890909
admin-c:    YLJ2-RIPE
admin-c:    JM21552-RIPE
admin-c:    MV14900-RIPE
admin-c:    AP32996-RIPE
tech-c:     YLJ2-RIPE
tech-c:     LU989-RIPE
tech-c:     JM21552-RIPE
tech-c:     AP32996-RIPE
nic-hdl:    ADM39886-RIPE
mnt-by:     OZONE-MNT
abuse-mailbox: abuse@nomotech.com
created:    2015-10-05T10:23:43Z
last-modified: 2022-12-19T13:31:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS39886 Technical Contact
address:    NOMOTECH SAS
address:    53 avenue de la pierre valle
address:    50220 POILLEY
address:    FRANCE
phone:     +33233890909
admin-c:    ADM39886-RIPE
tech-c:     YLJ2-RIPE
tech-c:     LU989-RIPE
tech-c:     AP32996-RIPE
tech-c:     JM21552-RIPE
tech-c:     AP32996-RIPE
nic-hdl:    TECH39886-RIPE
mnt-by:     OZONE-MNT
abuse-mailbox: abuse@nomotech.com
created:    2015-10-05T10:17:52Z
last-modified: 2022-12-19T13:31:22Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS39886 Admin Contact
address:    NOMOTECH SAS
address:    53 avenue de la pierre valle
address:    50220 POILLEY
address:    FRANCE
phone:     +33233890909
admin-c:    YLJ2-RIPE
admin-c:    JM21552-RIPE
admin-c:    MV14900-RIPE
admin-c:    AP32996-RIPE
tech-c:     YLJ2-RIPE
tech-c:     LU989-RIPE
tech-c:     JM21552-RIPE
tech-c:     AP32996-RIPE
nic-hdl:    ADM39886-RIPE
mnt-by:     OZONE-MNT
abuse-mailbox: abuse@nomotech.com
created:    2015-10-05T10:23:43Z
last-modified: 2022-12-19T13:31:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Audric POIRIER
address:    3 RUE DES ARTS ET METIERS 38000 GRENOBLE
phone:     +33970751724
nic-hdl:    AP32996-RIPE
mnt-by:     APO-39886-MNT
created:    2022-12-19T13:26:14Z
last-modified: 2022-12-19T13:26:14Z
source:     RIPE

person:     Julien MAILLARD
address:    53 avenue de la pierre vallee 50220 POILLEY
phone:     +33 2 30 32 13 59
nic-hdl:    JM21552-RIPE
mnt-by:     JMA-39886-MNT
created:    2021-01-18T10:21:14Z
last-modified: 2021-01-18T10:26:56Z
source:     RIPE

person:     Laurent URUNUELA
address:    53 avenue de la Pierre Valle 50220 Poilley
phone:     +33 (0)601795764
nic-hdl:    LU989-RIPE
mnt-by:     LUR-39886-MNT
created:    2022-12-19T10:31:26Z
last-modified: 2022-12-19T10:31:26Z
source:     RIPE

person:     Mathieu VIVIER
address:    53 avenue de la Pierre Valle
address:    ZA de l'Estuaire
address:    50220 POILLEY
phone:     +33230321359
nic-hdl:    MV14900-RIPE
mnt-by:     MVI-30801-MNT
created:    2021-03-02T08:44:49Z
last-modified: 2021-03-02T08:47:18Z
source:     RIPE

person:     Yann LE JUNTER
address:    53 avenue de la Pierre Vallee
address:    ZA de l estuaire
address:    50220 POILLEY - FRANCE
phone:     +33230321359
nic-hdl:    YLJ2-RIPE
mnt-by:     YLE-39886-MNT
created:    2021-01-18T10:21:42Z
last-modified: 2021-01-18T10:27:00Z
source:     RIPE


role:      AS39886 Technical Contact
address:    NOMOTECH SAS
address:    53 avenue de la pierre valle
address:    50220 POILLEY
address:    FRANCE
phone:     +33233890909
admin-c:    ADM39886-RIPE
tech-c:     YLJ2-RIPE
tech-c:     LU989-RIPE
tech-c:     AP32996-RIPE
tech-c:     JM21552-RIPE
tech-c:     AP32996-RIPE
nic-hdl:    TECH39886-RIPE
mnt-by:     OZONE-MNT
abuse-mailbox: abuse@nomotech.com
created:    2015-10-05T10:17:52Z
last-modified: 2022-12-19T13:31:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS39886 Admin Contact
address:    NOMOTECH SAS
address:    53 avenue de la pierre valle
address:    50220 POILLEY
address:    FRANCE
phone:     +33233890909
admin-c:    YLJ2-RIPE
admin-c:    JM21552-RIPE
admin-c:    MV14900-RIPE
admin-c:    AP32996-RIPE
tech-c:     YLJ2-RIPE
tech-c:     LU989-RIPE
tech-c:     JM21552-RIPE
tech-c:     AP32996-RIPE
nic-hdl:    ADM39886-RIPE
mnt-by:     OZONE-MNT
abuse-mailbox: abuse@nomotech.com
created:    2015-10-05T10:23:43Z
last-modified: 2022-12-19T13:31:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Audric POIRIER
address:    3 RUE DES ARTS ET METIERS 38000 GRENOBLE
phone:     +33970751724
nic-hdl:    AP32996-RIPE
mnt-by:     APO-39886-MNT
created:    2022-12-19T13:26:14Z
last-modified: 2022-12-19T13:26:14Z
source:     RIPE

person:     Julien MAILLARD
address:    53 avenue de la pierre vallee 50220 POILLEY
phone:     +33 2 30 32 13 59
nic-hdl:    JM21552-RIPE
mnt-by:     JMA-39886-MNT
created:    2021-01-18T10:21:14Z
last-modified: 2021-01-18T10:26:56Z
source:     RIPE

person:     Laurent URUNUELA
address:    53 avenue de la Pierre Valle 50220 Poilley
phone:     +33 (0)601795764
nic-hdl:    LU989-RIPE
mnt-by:     LUR-39886-MNT
created:    2022-12-19T10:31:26Z
last-modified: 2022-12-19T10:31:26Z
source:     RIPE

person:     Yann LE JUNTER
address:    53 avenue de la Pierre Vallee
address:    ZA de l estuaire
address:    50220 POILLEY - FRANCE
phone:     +33230321359
nic-hdl:    YLJ2-RIPE
mnt-by:     YLE-39886-MNT
created:    2021-01-18T10:21:42Z
last-modified: 2021-01-18T10:27:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]