| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIVENET-PL AS39869

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39869
as-name:    LIVENET-PL
org:      ORG-LSZO28-RIPE
remarks:    --------- UPSTREAMS ----------------------------------
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-SITEL-UPSTREAM
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-SITEL-UPSTREAM
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SITEL-UPSTREAM
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8928 announce AS-SITEL-UPSTREAM
remarks:    --------- PEERINGS -----------------------------------
import:     from AS8508 accept ANY
export:     to AS8508 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS15744 accept ANY
export:     to AS15744 announce AS-SITEL-UPSTREAM
import:     from AS12968 accept AS-CDP
export:     to AS12968 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS43371 accept AS-ZAMEKNET
export:     to AS43371 announce AS-SITEL-IX
remarks:    --------- WIX
import:     from AS8374 accept AS8374:AS-GIX
export:     to AS8374 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS9141 accept AS-AORTAPL
export:     to AS9141 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS12476 accept AS-ACC AS35342
export:     to AS12476 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS12824 accept AS12824
export:     to AS12824 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS13000 accept AS-LEON
export:     to AS13000 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS20853 accept AS20853
export:     to AS20853 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS24748 accept AS24748:AS-IX
export:     to AS24748 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS24806 accept AS-INTCZ-NIX
export:     to AS24806 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS31080 accept AS31080
export:     to AS31080 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS39168 accept AS-HC
export:     to AS39168 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS41966 accept AS41966
export:     to AS41966 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS44655 accept AS-METROLINE
export:     to AS44655 announce AS-SITEL-IX
import:     from AS48896 accept AS-DHOSTING
export:     to AS48896 announce AS-SITEL-IX
remarks:    --------- PL-IX
import:     from AS-PL-IX-WAW accept AS-PL-IX-WAW
export:     to AS-PL-IX-WAW announce AS-SITEL-IX
remarks:    --------- EPIX
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS-SITEL-IX
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS29305 accept AS-OFPL-SE
export:     to AS29305 announce ANY
import:     from AS30838 accept AS30838
export:     to AS30838 announce ANY
import:     from AS34393 accept AS34393
export:     to AS34393 announce ANY
import:     from AS35112 accept AS35112 AS42333 AS42202
export:     to AS35112 announce ANY
import:     from AS39489 accept AS39489
export:     to AS39489 announce AS-SITEL AS-SITEL-WIX AS-PL-IX-WAW 
import:     from AS42914 accept AS42914
export:     to AS42914 announce AS-SITEL AS-SITEL-WIX AS-PL-IX-WAW 
import:     from AS49185 accept AS49185
export:     to AS49185 announce ANY
import:     from AS196858 accept AS196858
export:     to AS196858 announce ANY
import:     from AS51101 accept AS51101
export:     to AS51101 announce ANY
import:     from AS34969 accept AS34969
export:     to AS34969 announce ANY
import:     from AS42832 accept AS42832
export:     to AS42832 announce ANY
export:     to AS51769 announce ANY
import:     from AS51769 accept AS51769
export:     to AS59491 announce ANY
import:     from AS59491 accept AS59491
remarks:    --------- IXP presence -------------------------------
remarks:    PL-IX IP: 195.182.218.43
remarks:    WIX IP: 195.85.195.142
remarks:    EPIX IP: 195.191.170.16
admin-c:    TZ2336-RIPE
tech-c:     TZ2336-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl_livenet-mnt
created:    2006-05-08T14:01:54Z
last-modified: 2018-08-16T06:02:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LSZO28-RIPE
org-name:    Livenet Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Grodzka 1
address:    42-600
address:    Tarnowskie Gry
address:    POLAND
phone:     +48324508888
admin-c:    TZ2336-RIPE
tech-c:     MB45496-RIPE
abuse-c:    AR43745-RIPE
mnt-ref:    pl-livenet-1-mnt
mnt-ref:    pl_livenet-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl_livenet-mnt
created:    2017-11-07T08:16:20Z
last-modified: 2023-08-10T08:19:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Zajecki
address:    Grodzka 1
address:    42-600
address:    Tarnowskie Gry
address:    POLAND
phone:     +48663885515
nic-hdl:    TZ2336-RIPE
mnt-by:     pl-livenet-1-mnt
mnt-by:     pl_livenet-mnt
created:    2017-11-07T08:16:19Z
last-modified: 2017-11-07T09:15:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]