| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NO-OPERA AS39832

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39832
as-name:    NO-OPERA
org:      ORG-OSA28-RIPE
remarks:
remarks:    --
remarks:    Telin-3, Singapore
remarks:    --
import:     from AS136189 action pref=100; accept ANY
export:     to AS136189 announce AS-OPERA
import:     from AS56308 action pref=100; accept ANY
export:     to AS56308 announce AS-OPERA
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-OPERA
remarks:
remarks:    --
remarks:    Fortress Colocation, US
remarks:    --
import:     from AS174 38.88.0.1 at 38.88.0.2 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 38.88.0.1 at 38.88.0.2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:550:2:97::1 at 2001:550:2:97::2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:550:2:97::1 at 2001:550:2:97::2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:550:2:97::1:1 at 2001:550:2:97::1:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:550:2:97::1:1 at 2001:550:2:97::1:2 announce AS-OPERA
import:     from AS174 38.88.0.5 at 38.88.0.6 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 38.88.0.5 at 38.88.0.6 announce AS-OPERA
import:     from AS395087 accept AS395087
export:     to AS395087 announce ANY
remarks:
remarks:    --
remarks:    Latisys, VA, US
remarks:    --
remarks:
remarks:    --
remarks:    Equinix, VA, US
remarks:    --
mp-import:   from AS3257 2001:668:0:3::8000:1ee1 at 2001:668:0:3::8000:1ee2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS3257 2001:668:0:3::8000:1ee1 at 2001:668:0:3::8000:1ee2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:550:2:2f::14:1 at 2001:550:2:2f::14:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:550:2:2f::14:1 at 2001:550:2:2f::14:2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:550:2:2f::15:1 at 2001:550:2:2f::15:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:550:2:2f::15:1 at 2001:550:2:2f::15:2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:550:2:2f::16:1 at 2001:550:2:2f::16:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:550:2:2f::16:1 at 2001:550:2:2f::16:2 announce AS-OPERA
import:     from AS15169 72.14.221.218 at 72.14.221.219 action pref=100; accept AS15169
export:     to AS15169 72.14.221.218 at 72.14.221.219 announce AS-OPERA
import:     from AS174 38.122.62.153 at 38.122.62.154 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 38.122.62.153 at 38.122.62.154 announce AS-OPERA
import:     from AS174 38.122.62.157 at 38.122.62.158 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 38.122.62.157 at 38.122.62.158 announce AS-OPERA
import:     from AS174 38.122.62.161 at 38.122.62.162 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 38.122.62.161 at 38.122.62.162 announce AS-OPERA
import:     from AS3257 77.67.79.249 at 77.67.79.250 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3257 77.67.79.249 at 77.67.79.250 announce AS-OPERA
import:     from AS174 38.122.63.41 at 38.122.63.42 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 38.122.63.41 at 38.122.63.42 announce AS-OPERA
remarks:
remarks:    --
remarks:    AMS-IX, Amsterdam, NL
remarks:    --
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-OPERA
remarks:
remarks:    --
remarks:    Telecity 2, Amsterdam, NL
remarks:    --
import:     from AS15169 72.14.243.102 at 72.14.243.101 action pref=100; accept AS15169
export:     to AS15169 72.14.243.102 at 72.14.243.101 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS15169 2001:4860:1:1:0:9b8f:0:1 at 2001:4860:1:1:0:9b8f:0:2 action pref=100; accept AS15169
mp-export:   to AS15169 2001:4860:1:1:0:9b8f:0:1 at 2001:4860:1:1:0:9b8f:0:2 announce AS-OPERA
import:     from AS3257 77.67.72.249 at 77.67.72.250 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3257 77.67.72.249 at 77.67.72.250 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS3257 2001:668:0:3::6000:581 at 2001:668:0:3::6000:582 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS3257 2001:668:0:3::6000:581 at 2001:668:0:3::6000:582 announce AS-OPERA
remarks:
remarks:    --
remarks:    AM2, Amsterdam, NL
remarks:    --
import:     from AS174 149.6.60.137 at 149.6.60.138 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 149.6.60.137 at 149.6.60.138 announce AS-OPERA
import:     from AS174 149.6.60.141 at 149.6.60.142 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 149.6.60.141 at 149.6.60.142 announce AS-OPERA
import:     from AS174 149.6.60.145 at 149.6.60.146 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 149.6.60.145 at 149.6.60.146 announce AS-OPERA
import:     from AS174 149.6.60.149 at 149.6.60.150 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 149.6.60.149 at 149.6.60.150 announce AS-OPERA
import:     from AS174 149.6.60.153 at 149.6.60.154 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 149.6.60.153 at 149.6.60.154 announce AS-OPERA
import:     from AS174 149.6.60.157 at 149.6.60.158 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 149.6.60.157 at 149.6.60.158 announce AS-OPERA
import:     from AS174 149.6.60.217 at 149.6.60.218 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 149.6.60.217 at 149.6.60.218 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:978:2:2f::b:1 at 2001:978:2:2f::b:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:978:2:2f::b:1 at 2001:978:2:2f::b:2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:978:2:2f::a:1 at 2001:978:2:2f::a:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:978:2:2f::a:1 at 2001:978:2:2f::a:2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:978:2:2f::c:1 at 2001:978:2:2f::c:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:978:2:2f::c:1 at 2001:978:2:2f::c:2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:978:2:2f::d:1 at 2001:978:2:2f::d:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:978:2:2f::d:1 at 2001:978:2:2f::d:2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:978:2:2f::e:1 at 2001:978:2:2f::e:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:978:2:2f::e:1 at 2001:978:2:2f::e:2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:978:2:2f::f:1 at 2001:978:2:2f::f:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:978:2:2f::f:1 at 2001:978:2:2f::f:2 announce AS-OPERA
mp-import:   from AS174 2001:978:2:2f::16:1 at 2001:978:2:2f::16:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS174 2001:978:2:2f::16:1 at 2001:978:2:2f::16:2 announce AS-OPERA
remarks:
remarks:    ABUSE: abuse@opera.software
remarks:    Network related: netops@opera.com
remarks:    Peering: peering@opera.com
remarks:
remarks:
admin-c:    OSA34-RIPE
tech-c:     OSA34-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2006-05-02T11:18:38Z
last-modified: 2020-11-06T11:22:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OSA28-RIPE
org-name:    Opera Software AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    P.O. Box 4214 Nydalen
address:    NO-0401
address:    Oslo
address:    NORWAY
phone:     +4723692400
fax-no:     +4723692401
admin-c:    OSA34-RIPE
abuse-c:    OSAA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OPERA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2010-10-13T13:04:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:47:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Opera Software AS Netops
address:    P.O. Box 4214 Nydalen
address:    NO-0401 Oslo
address:    Norway
abuse-mailbox: abuse@opera.software
admin-c:    MA22371-RIPE
tech-c:     MA22371-RIPE
nic-hdl:    OSA34-RIPE
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2010-09-01T09:04:57Z
last-modified: 2020-11-06T11:21:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]