| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.161.19 (lg) / ec2-18-215-161-19.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:a113::12d7:a113 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KAMENSKTEL-AS AS39812

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39812
as-name:    KAMENSKTEL-AS
descr:     Pobedy Str.37b, Kamensk-Uralsky
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    ---------------------------------------
import:     from AS12389 accept any
export:     to AS12389 announce AS-RADIOTELF
import:     from AS28917 accept any
export:     to AS28917 announce AS-RADIOTELF
import:     from AS5563 accept any
export:     to AS5563 announce AS-RADIOTELF
import:     from AS3216 accept any
export:     to AS3216 announce AS-RADIOTELF
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-RADIOTELF
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-RADIOTELF
import:     from AS42403 accept AS-NSKROUTESERVER
export:     to AS42403 announce AS-RADIOTELF
import:     from AS43213 accept AS-EKTROUTESERVER
export:     to AS43213 announce AS-RADIOTELF
import:     from AS59712 accept any
export:     to AS59712 announce AS-RADIOTELF
export:     to AS49965 announce ANY
import:     from AS49965 accept AS49965
org:      ORG-CJSC9-RIPE
admin-c:    NL767-RIPE
tech-c:     AI962-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KAMENSKTEL-MNT
created:    2006-04-27T14:23:07Z
last-modified: 2019-05-21T09:51:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CJSC9-RIPE
org-name:    Closed Joint Stock Company Radiotelephone
org-type:    LIR
address:    STROITELY 27
address:    623406
address:    KAMENSK-URALSKI SVERDLOVSK REGION
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 3439 389002
phone:     +7 3439 379501
fax-no:     +7 3439 399500
abuse-c:    AR16738-RIPE
admin-c:    NL767-RIPE
admin-c:    AI962-RIPE
admin-c:    EVK10-RIPE
admin-c:    LY10-RIPE
mnt-ref:    KAMENSKTEL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2006-04-12T10:43:48Z
last-modified: 2016-10-06T15:29:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey Ilyin
address:    Kamensk-Uralsky, Stroiteley str., 27-11
address:    623406, Sverdlovsk region, Russia
phone:     +7 3439 378500
phone:     +7 3439 379990
fax-no:     +7 3439 378500
nic-hdl:    AI962-RIPE
mnt-by:     KAMENSKTEL-MNT
created:    2006-02-15T07:16:18Z
last-modified: 2011-10-28T10:03:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolay Loparevich
address:    Kamensk-Uralsky, Stroiteley str., 27-11
address:    623406, Sverdlovsk region, Russia
phone:     +7 3439 378500
phone:     +7 3439 378877
fax-no:     +7 3439 378500
nic-hdl:    NL767-RIPE
mnt-by:     KAMENSKTEL-MNT
created:    2006-02-15T07:10:28Z
last-modified: 2011-10-28T10:03:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]