| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MivoCloud AS39798

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39798
as-name:    MivoCloud
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    https://www.mivocloud.com
remarks:
remarks:    info@mivocloud.com
remarks:    abuse@mivocloud.com
remarks:
remarks:    Upstreams:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    Hurricane Electric
mp-import:   afi any.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6939 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    Cogent Communications
mp-import:   afi any.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS174 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    Cascade Divide
mp-import:   afi any.unicast from AS395378 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS395378 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    DataShack
mp-import:   afi any.unicast from AS33387 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS33387 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    Advanced Solutions
mp-import:   afi any.unicast from AS57487 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS57487 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    H4Y Technologies
mp-import:   afi any.unicast from AS397373 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS397373 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    PolyComm
mp-import:   afi any.unicast from AS60720 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS60720 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    KvikTel
mp-import:   afi any.unicast from AS34959 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS34959 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    Exchanges:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    MD-IX
mp-import:   afi any.unicast from AS31580 accept AS-MD-IX
mp-export:   afi any.unicast to AS31580 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    KivIX
mp-import:   afi any.unicast from AS29616 accept AS-KIVIX
mp-export:   afi any.unicast to AS29616 announce AS-MIVOCLOUD
remarks:
remarks:    Downstreams:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    Art-Club
import:     from AS35534 accept AS35534
export:     to AS35534 announce ANY
remarks:
remarks:    RapidLink
import:     from AS50084 accept AS-RAPIDLINK
export:     to AS50084 announce ANY
remarks:
remarks:    FlyServers
import:     from AS209588 accept AS209588
export:     to AS209588 announce ANY
remarks:
remarks:    Endava
import:     from AS42424 accept AS42424
export:     to AS42424 announce ANY
remarks:
remarks:    Alianta-TV
import:     from AS211279 accept AS211279
export:     to AS211279 announce ANY
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
org:      ORG-MS569-RIPE
admin-c:    MIVO-RIPE
tech-c:     MIVO-RIPE
abuse-c:    MIVO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MIVOCLOUD
created:    2015-03-24T13:30:26Z
last-modified: 2021-09-07T09:58:29Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------

organisation:  ORG-MS569-RIPE
org-name:    MivoCloud SRL
country:    MD
org-type:    LIR
address:    sos. Hincesti 43, of. 404
address:    MD-2028
address:    Chisinau
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +373 22 872 872
admin-c:    MXPV-RIPE
admin-c:    VLMR-RIPE
tech-c:     MIVO-RIPE
abuse-c:    MIVO-RIPE
mnt-ref:    MNT-MIVOCLOUD
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MIVOCLOUD
created:    2018-08-22T16:27:24Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MivoCloud Administrator
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    https://www.mivocloud.com
remarks:
abuse-mailbox: abuse@mivocloud.com
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    MivoCloud SRL
address:    6 Vl. Korolenko str.
address:    MD-2028
address:    Chisinau
address:    Republic of Moldova
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
org:      ORG-MS569-RIPE
nic-hdl:    MIVO-RIPE
mnt-by:     MNT-MIVOCLOUD
created:    2015-03-18T15:38:12Z
last-modified: 2020-12-19T11:55:33Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]